جامعه

تاثیر سماق در کاهش اسید اوریک خون

به گزارش شفاف نارسایی کلیه در جامعه امروز مشکلی است که برای درمان یا پیشگیری از آن بسیار مهم است. خواص سماق در طب سنتی ذکر شده است. یکی از این خواص توانایی کاهش سطح اوره در خون است.

بر این اساس ، محققان دانشگاه پزشکی مشهد خصوصیات هیپوروریسم سماق را در موش های آزمایشگاهی بررسی کردند. هیپراوریسمی هنگامی رخ می دهد که سطح اسید اوریک خون بیش از حد بالا باشد.

موشهای آدنین برای افزایش اسید اوریک و ایجاد پراوریسمی تغذیه شدند ، که منجر به هایپراوریسمی منجر به کاهش وزن و آسیب کلیه در حیوانات شد. برای ارزیابی اثر سماق ، موشها به صورت خوراکی سماق تجویز شدند.

نتایج این مطالعه نشان داد که حیواناتی که سماق خوراکی دریافت کرده اند دارای اسید اوریک ، اوره و کراتینین کمتر و وزن بیشتری هستند. آسیب کلیه آنها نیز به طور قابل توجهی کاهش یافت. این نتایج حاکی از آن است که سوماها اثر محافظتی بر روی کلیه ها در برابر پرکاری خون دارند.

محققان توصیه می کنند مطالعات بیشتری در مورد مکانیسم های احتمالی اثر محافظتی سماق بر روی این مدل و کاربرد آن در رژیم غذایی افراد مبتلا به نقرس و هایپراوریسمی که مستعد نقص کلیه هستند ، انجام شود.

نتایج این پروژه تحقیقاتی با عنوان “بررسی تأثیر عصاره آبی – الکلی سوماس (Rhus coriaria L.) بر نفروپاتی اسید اوریک در موشهای صحرایی نر” در پایگاه داده تحقیقات ملی بهداشت و ابوالفضل خواجوی راد ، زهرا صمدی نوشهر ، موسی الرضا حاج زاد حسینیان و سمیرا شهرکی؛ محققان دانشگاه پزشکی مشهد در این امر شرکت کردند.

دکمه بازگشت به بالا