خبرهای کلی

ابهامی در بازگشایی مدارس وجود ندارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رویداد برتر
حسین ذوالفقاری ، معاون وزیر کشور ، رئیس کمیته امنیت ، امور اجتماعی و انضباط مدیریت بیماری های تاج ، به هفتاد و چهارمین جلسه این کمیته با حضور ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت و آموزش پزشکی و باید با دقت دنبال شود. وی افزود: بی توجهی به دستورالعمل های بهداشتی و نادیده گرفتن محدودیت های اعمال شده می تواند زمینه ساز شیوع بیماری در کشور شود.

معاون وزیر امنیت خاطرنشان کرد که همه محدودیت ها ، از جمله محدودیت های برنامه شبانه که از ساعت 10 صبح تا 3 بعدازظهر اعمال می شود ، همه برای کنترل زنجیره بیماری است. وی گفت: ما تا حداکثر مراحل واکسیناسیون در کشور و با رعایت حداکثر استانداردهای بهداشتی نمی توانیم اجازه گسترش بیماری در کشور را بدهیم.

رئیس کمیته ایمنی ، امور اجتماعی و انضباط برای درمان بیماری کرونا تأکید کرد که ناجا باید اطلاعات مستمر و کافی در مورد محدودیت های شبانه داشته باشد. وی گفت: “واقعیت این است که با پیگیری محدودیت ها و مقررات ، نوعی عادی سازی و بی تفاوتی در بین مردم نسبت به طرح مورد نظر ایجاد می شود.

ذوالفقاری در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به موضوع مهم بازگشایی مدارس و دانشگاه ها اظهار داشت: “در زمینه لزوم افتتاح مدارس به دلایل مختلف آموزشی و اجتماعی جای تردید و ابهامی وجود ندارد”.

وی در این باره گفت: همه در ضرورت و اهمیت آموزش شخصی موافق و موافق هستند و از این رو تلاش می شود تا با کاهش بیماری کشور و روند واکسیناسیون مدارس کشور بازگشایی شود.

ذوالفقاری اظهار داشت: پیشنهاد بازگشایی مدارس به همراه شرایط و شرایط خاص آن به مرکز ملی مدیریت بیماری کرونا ارائه می شود.

وی در مورد بازگشایی دانشگاه ها گفت: دانشگاه ها از نظر محیط خوابگاهی و فضای غذاخوری وضعیت متفاوتی با مدارس دارند و در این زمینه تصمیم گرفته شده است كه وزارت علوم برنامه جامعی برای بازگشایی دانشگاه ها و نظر ملی تاج گرفته شده لازم است.

سرانجام معاون وزیر کشور گفت که روند واکسیناسیون در کشور در حال انجام است و امیدواریم با افزایش سرعت در این امر بتوانیم گروه های پرخطر بیشتری را واکسینه کرده و اجازه شیوع بیماری در کشور را ندهیم.

دکمه بازگشت به بالا