اقتصادی

ارایه پیش نویس لایحه «نحوه واگذاری اراضی واقع در سکونتگاه های غیررسمی» به دولت

وزارت راه و شهرسازی با هدف ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی و ساختارهای ناسالم و برنامه ریزی و تعیین مالکیت آنها ، لایحه ای را در خصوص “نحوه واگذاری زمین در شهرک های غیررسمی” به دولت ارائه کرده و تصویب شده است.

به گزارش رویداد برتر ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی هیئت دولت ، رشد نابرابر جمعیت و مهاجرت از روستاها و همچنین افزایش قیمت زمین و عوامل مشابه ، مناطق دولتی و نهادهای عمومی مورد هجوم و اشغال سایت های ساختمانی ، شهرک های غیررسمی ، به ویژه در حومه شهرها قرار گرفت. از شهرها

اگرچه مقررات متفاوتی در سازمان آنها به تصویب رسیده است ، اما عدم انتقال مالکیت زمین ، هرگونه برنامه ریزی یا خدمات عمومی برای سازماندهی آنها با مشکلاتی روبرو شده است و همانطور که صاحبان چنین زمین هایی گروه های آسیب پذیر و کم درآمد هستند ، در عمل تمایلی به خرید زمین با قیمت فعلی ندارید.

بر این اساس ، وزارت راه و شهرسازی به منظور برون رفت از وضعیت ناسالم سکونتگاه های غیررسمی و با هدف ارائه تسهیلات در واگذاری ها به منظور ترغیب ساکنان به خرید زمین و تعیین واگذاری مالکیت و امکان سازماندهی برنامه ریزی ، لایحه انتقال زمین در سکونتگاه های غیررسمی برای بررسی و تصویب به دولت ارائه شده است.

این پیشنهاد در حال حاضر در کمیته لایحه دولت در حال بحث و ارائه است.

پیام تمام شد

دکمه بازگشت به بالا