خبرهای کلی

دودِآتش طرح تسهیل به چشم همه خواهد رفت

شروع خدمت سربازی من مصادف بود با کمیسیون ، پلیس و …. با ادغام. ما یک گروهبان آموزشی با نظم و انضباط عالی داشتیم. من می خواهم به او نشان دهم که چه سربازان معمولی را آموزش دادم. فردا ، صبح روز بعد ، با آموزش بچه ها ، گروهبان اصول و فنون ارتش را به ناخدا آموزش می داد !!

من این مقدمه را ارائه دادم تا بتوانم به مردم باهاما بگویم که ما قبلاً پروژه های مشابهی مشابه طرح امداد دیده ایم ، اما آنچه مایه تاسف و نگرانی است ، تکرار اشتباهاتی است که دو دهه پیش تجربه کردیم. انحصار و … برنامه سوم توسعه ، اگر چنین ایده ها و برنامه هایی برای ایجاد سوالات و مشکلات ساعتی در اشتغال جوانان باشد ، البته شما می گویید این طرح و ایده دوباره بعد از بیست سال چیست؟ اوه ، ساختاری جدید و البته بر اساس همین اشتباه؟

به درستی ، با استدلال و منطق قانونی و حتی اقتصادی ، معایب طرح تسهیل کسب و کار بیان شده است که اگر دانش آموز گوش شنوایی داشته باشد ، مطمئناً متوجه مسیر اشتباه می شود! به من تعلق نمی گیرد که به صورت مختصر و سطحی برخی از اعتراضات اولیه به طرحی را که تصویب کرده اید و اقدامات آن را مستند کنید ، ارائه کنم.

در آن طرح ، شرط کردید که اگر کانون وکلا قانون را اجرا نکند و در امتحان قبول نشود ، وزیر دادگستری ملزم به قبولی در آزمون است! با چه بودجه ای؟ در این صورت از چه مرجعی برای طراحی سوالات باید استفاده کرد؟ چه چیزی نیست! اگر وکیل برای داوطلبان پذیرفته شده در آزمون وزیر دادگستری مجوز حرفه ای صادر نمی کرد ، چه راه حلی می دیدید؟

آیا صدور مدارک قضایی و نمایندگان مجلس بدون معاینه را از نکات مثبت طرح می دانید؟ سابقه رهبری) اخذ مجوز بدون آزمون؟ تصور کنید که قاضی دیوان عالی پس از گذراندن معاینه حرفه ای موفق به اخذ مجوز عملی شود ، اما قاضی سابق دادگاه تا زمان تکمیل عمل حق نمایندگی از دادگاه را ندارد؟در دانشکده حقوق ، ما همیشه دو قاعده و اصل را در موضوع قانونگذاری شنیده و خوانده ایم. قانونگذار عاقل است و خردمند از ارتکاب بیهودگی برحذر است. آیا آنچه متخصصان شما نوشته اند انجام دهید ، آیا چنین توصیف هایی وجود دارد؟ من اسامی متخصصانی را دیدم که باید این طرح را در کارگروه تخصصی شکست می دادند و مطمئن بودم چه قلم در انتظار مدافعان حقوق ملت است.

با همان فرض که شما وکیل تجاری هستید و با مغازه کفش فروشی و پیتزا فروشی تفاوتی ندارید و از دیدگاه اقتصادی مانند یک دانشمند هستید ، لطفاً از همان دیدگاه هماهنگ و تجاری که به عنوان وکیل کار می کنید استفاده کنید؟ آیا محل کار وکیل با فضای حقوقی و عدالت جامعه متفاوت است؟

پاسخ ، البته ، نمی تواند باشد ، و شما موافقت می کنید که تسهیل کنندگان طرح تسهیلات باید مجوز تجاری را در قوه قضائیه و دنیای حقوقی ، تحت چنین فرضی ، برای تهیه چنین قطعنامه ای ، بررسی و اجرای سایر مقررات مربوط به حرفه. وکالتنامه با طرح مرتبط است بنابراین می توانید تعارض منافع را به قول خود ادامه دهید. قانون به عنوان مفاد مربوط به طرح؟

نامه طلایی پارلمان انقلاب (به قول رئیس مجلس) کدام است که بر اساس چه هنجارهای قانونگذاری بنا شده است که هیچ کدام پاسخ داده نشده است؟ تضاد بین مواد 5 و 6 طرح فراتر از این سابقه است و من خدمات مستند به موقع را به شما ارائه خواهم داد. با تو! در اینجا چند نکته ساده وجود دارد که می توانید داستان برخی از نمونه های معروف را بیان کنید

اساتید برجسته حقوق و وکلای باسابقه این منطقه آنچه را که در مواجهه با اشتباهات مشاهده نکردید ، به ثریا هشدار دادند و به اولین آجر خام دیوار تکیه داده است ، اما چه کسی گوش می دهد؟! یادداشت گره خورده ، می گویم ، مشکلی با دانشمندان در مجلس تحقیقاتی وجود دارد ،

این که شما از این طرح و ایده به عنوان برگ طلای مجلس انقلاب یاد می کنید ، م aید یک رویداد نادر و شگفت انگیز در دنیای حقوق و مجلس است ، زیرا هیچ رژیم سیاسی نمی تواند نمونه ای از این ابتکار و برگ زری که یک کشور نشان می دهد ، باشد. قانونگذاری یک موضوع حقوقی-قضایی نیاز به تصمیم گیری دارد ، اما کمیته حقوقی-قضایی پارلمان کشور نمی تواند در تهیه این طرح مشارکت داشته باشد ، رئیس کمیته به صراحت با این طرح مخالف است و بسیاری از ابتکارات و نوآوریها واقعاً شایسته عنوان برگ طلا به چنین دانشمندانی است.

آیا واقعا ابزار قضایی موجود است که شرایط کارآموزی را برای پذیرفته شدگان فراهم کند؟ آیا به بودجه و نحوه تربیت جوانان مهربانی که با هزاران امید وارد این عرصه می شوند فکر کرده اید؟ کافی است در رسانه ها بگوییم تعداد پرونده های هر وکیل در سال که این مسیر و روش با تضاد منافع در تعارض است ، اما نه با وکلایی که در چنین شرایطی با حقوق ملت در تعارض هستند!

وکیل

دکمه بازگشت به بالا