اقتصادی

کسری ۳۱۴ میلیون مترمکعبی مخزن سدهای استان تهران

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران با اشاره به مسائل مربوط به آب سال گذشته گفت: در حالی که وارد فصل پاییز و شروع سال آبی جدید شده ایم ، متأسفانه با 503 میلیون متر مکعب ذخیره و کمبود آب مواجه هستیم. این میزان در مقایسه با سال گذشته 314 میلیون متر مکعب بود. ”

به گزارش رویداد برتر ، یوسف رضاپور گفت: در حال بستن رکورد سال آبی 1399-1400 هستیم ، در حالی که بارندگی کشور نسبت به میانگین بلند مدت 37 درصد کاهش یافته است و این عملکرد در استان تهران و استان تهران مشهود است. پنج حوضه آبریز سد. “همچنین بر ورودی آب به مخازن سدهای تهران تأثیر داشت.

وی اظهار داشت: مقایسه میزان بارندگی در منطقه عملکردی استان نشان می دهد که میزان بارندگی در سال بارانی 1399-1400 34 درصد در مقایسه با 461 میلی متر در سال بارانی 99-1999 کاهش یافته است. کمبود برف و عدم پوشش کافی برف در حوضه آبریز در سدهای زمستان 1999 تأمین کننده آب آشامیدنی کلانشهرهای تهران و کرج و کمبود بارش در آوریل امسال (فقط 2.3 میلی متر بارش در آوریل ثبت شده است) ) 1400 به عنوان کمترین میزان در دوره آماری 52 ساله) مقدار کمی برف در حوضه آبریز سدها به تدریج آب شد و شاهد رواناب و سیلاب ناشی از ذوب برف و همچنین ورود آب نیستیم. مخازن پنج سد تهران در مقایسه با سال آبی سال گذشته 40 درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران همچنین تأکید کرد که با وجود این موارد ، شاید استان تهران شاهد چالش ها و مشکلات بسیار کمتری نسبت به سایر استان های متاثر از بحران خشکسالی کشور در نیمه اول سال 1400 بود.

رضاپور خاطرنشان کرد: اکنون و در آستانه فصل پاییز و آغاز سال آبی جدید ، متأسفانه با ذخیره 503 میلیون متر مکعب آب و 314 میلیون متر مکعب کسری نسبت به سال گذشته ، وارد سال آبی 1400 می شویم. -1401 ، یادآور شد: امیرکبیر و طالقان در سیستم غربی 326 میلیون متر مکعب و کسری 136 میلیون متر مکعب نسبت به مخزن معمولی در پایان ماه سپتامبر و حجم ذخیره در سیستم شرقی لاتین ، لار و مملو سدها 176 میلیون متر مکعب است که 232 میلیون متر مکعب در مقایسه با مخزن معمولی کاهش یافته است.

وی ادامه داد: بر اساس پیش بینی های سازمان هواشناسی که بر اساس بارش های کمتر از حد معمول در ماه های اکتبر و نوامبر و افزایش دما به میزان نیم یا دو درجه نسبت به آمار بلند مدت پاییز امسال در صورت ادامه خشکسالی در کشور و سد است. و روند نزولی این است که آب وارد مخازن سدهای سرپوشیده می شود ، سال سختی برای تامین آب قابل اطمینان و پایدار خواهد بود و وضعیت تامین آب آشامیدنی در سیستم شرقی را با چالش جدی روبرو می کند.

در پایان مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران خاطرنشان کرد: همراهی تک تک شهروندان می تواند یکی از راهکارهای موثر برای غلبه بر بحران خشکسالی و استفاده بهینه از منابع محدود آب و همچنین کاهش آثار زیانبار کم آبی باشد.

پیام تمام شد

دکمه بازگشت به بالا