خبرهای کلی

بهاره رهنما را تخطئه نکنید!

کارشناسان درباره نظام آموزشی کشور به اندازه کافی گفته اند، اما ناگفته نماند که نظام آموزشی ما سیستماتیک نیست. اینکه همه دانشجویان در یک مرکز آموزشی توانا و کارآمد برای کسب استقلال مالی در هنگام ورود به بازار کار فارغ التحصیل نمی شوند، ساختاری نادرست و غیراستاندارد است.

در مورد وضعیت اقتصادی، به نظر می رسد حتی اقتصاددانان نیز تا زمانی که اقدامات بعدی انجام نشود، قادر به تحلیل وضعیت موجود در کشور نیستند. در این تصور، شاغلان، بیکاران و بازنشستگان همگی از شرایط روزگار خود شکایت دارند. ناگفته نماند که او معلول است!

زیرا در شرایط فعلی تاج گل معمولا وضعیت مالی و اقتصادی افراد نامناسب است و از نظر استقلال مالی بیکار، بازنشسته یا شاغل فرقی نمی کند! هیچ یک از این گروه های مدنی از نظر مالی مستقل نیستند.

اگر دقت کنید، نویسنده از مطالعات میدانی و تحلیل های علمی خود به این نتیجه می رسد که;

برای جامعه ای عاطفی که در معرض شرایط معتدل و گذرا است، نیاز روز افزایش آگاهی مردم است. هم آگاهی عمومی و هم آگاهی حقوقی.

خوب نگاه کن، متوجه می‌شوی که هر چیزی که پشت سر گذاشته‌ایم، عقب رانده‌ایم و در نهایت ناامید شده‌ایم، ریشه در جهل ما دارد. ما حقوق و حقوق خود را نمی دانیم و متأسفانه به راحتی هنجارها را زیر پا می گذاریم و حقوق دیگران را پایمال می کنیم.

برای مثال، هر شهروندی حق تحصیل رایگان دارد. دسترسی به خدمات بیمه، رفاه و تامین اجتماعی نیز یک قانون عمومی است. اما تعداد کمی از شهروندان این را می دانند و اگر هم بدانند، اگر ندانند آن را مطالبه نخواهند کرد. این جهل و نادانی عمومی، اگرچه عمدی نیست، اما به ذهن بد، افکار بد و باورهای نادرست کمک می کند.

سوال اساسی این است که چرا ما باید بعد از سی سال فعالیت، تلاش و کار، لزوماً به رفاه اجتماعی برسیم؟ اما ما حق داریم از ابتدای تولد از ابتدایی ترین حقوق شهروندی از جمله رفاه و تامین اجتماعی برخوردار شویم.

افزایش آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده مناسب از مطبوعات و رسانه ها و سایر ابزارها (بند دوم اصل سوم قانون اساسی)، آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. بند سوم اصل سوم قانون اساسی) و دسترسی به تامین اجتماعی برای مستمری، بیکاری، پیری، از کارافتادگی بی خانمانی، تصادفات جاده ای، حوادث، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی. بیمه و غیره حق جهانی که دولت طبق قوانین قابل اجرا برای هر فرد مقیم کشور از آن برخوردار است. (اصل 22 قانون اساسی) ملاحظه می شود که افزایش آگاهی عمومی و تأمین آموزش و رفاه اجتماعی رایگان از حقوق شهروندی ماست اما پس از سی سال کار به حداقل سلامت اولیه نمی رسد. زندگی، برخی می گویند بی ضرر. این جهل قانونی است.

بنابراین آگاهی عمومی مانند آگاهی حقوقی از نیازهای روزمره جامعه امروز ماست وگرنه تا زمانی که افراد جامعه خواستار آگاهی حقوقی هستند اما آگاه نباشند جایگاه ماه در عقرب است و جامعه در فقر فرهنگی غرق می شود.

عقرب با ماه متقارن است

در دست کار ما به ماه

سپس؛

راهنمای بهار را نقض نکنید!

* مدرس دانشگاه، پژوهشگر مسائل حقوقی

دکمه بازگشت به بالا