خبرهای کلی

نقشه راه اقتصادی دولت؛ انسجام و یکپارچگی در تصمیم گیری ها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رویداد برتر

سیدمحمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد و دارایی در گفت و گو با تیتر امشب گفت: یکی از ضعف های دولت های گذشته عدم هماهنگی و انسجام در تصمیم گیری های اقتصادی است. تورم در حال وقوع است.

سبحانیان افزود: وضعیت معیشتی مردم، شرایط اقتصادی و سرمایه گذاری کشور در ابتدای دولت مناسب نبود. رشد سرمایه گذاری منفی بود. این باور که «کنترل تورم باعث رکود می شود» اشتباه است. تجارب مختلفی در برخی از کشورها به دست آمده است که علاوه بر کاهش تورم، بهبود تولید را نیز به همراه داشته است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای اجرای هر گونه نقشه راه اقتصادی، مهار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی، باید بخش‌های مختلف را دور هم جمع کرد.

وحید شقاقی کارشناس اقتصادی نیز وجود برنامه و جدول زمانی را از مزایای دولت سیزدهم برشمرد و گفت: این طرح پاسخگویی را نیز در پی خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی گفت: همه زمان‌بندی‌ها باید اولویت‌بندی و به تعویق بیفتد زیرا هنوز برخی از نواقص نقشه راه دولت برطرف نشده است.

برای مهار تورم، مهمترین اقدام دولت حفظ تعادل اقتصادی کشور بود و افزود: برای مهار تورم، دولت باید سه عدم تعادل را برطرف کند. برای مهار تورم 12 عمل جراحی در اقتصاد کشور لازم است.

حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: فروش دارایی های مازاد دولت در کلام ساده اما در عمل پیچیده است. این نقشه راه شامل طرح هایی برای جلوگیری از تورم، فروش املاک مازاد برای جبران کسری بودجه است که بر اساس تجربه گذشته، با مقاومت دارایی ها مواجه شده است.

وی افزود: این اقدام نیازمند یک مصوبه فراملی است.

دکمه بازگشت به بالا