خبرهای کلی

تکالیف دستگاه‌های مسئول در چالش‌های معلولان

کامران آروان، مدیرعامل جامعه معلولان ایران در گفت و گوی 18:30 درباره مشکلات و چالش های معلولان گفت: با زنجیره ای از مشکلات مواجه هستیم که نمی توان آنها را به صورت جداگانه بیان کرد.

وی اولویت های زندگی افراد دارای معلولیت را دسترسی، سازگاری، اشتغال، کارآفرینی، اشتغال، سلامت و توانبخشی، فرهنگ، شرایط زندگی، زندگی روزمره، آموزش، اوقات فراغت، گردشگری و… عنوان کرد. سازمان های مناسبی وجود دارد.

مدیرعامل جامعه معلولان ایران گفت: بسیاری از خدمات دارویی و توانبخشی تحت پوشش بیمه نیستند و افزایش قیمت دارو و تجهیزات معلولان مشکلات مضاعفی را برای آنها و خانواده هایشان ایجاد کرده است.

علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز گفت: بر دنیا.

وی گفت: سازمان بهزیستی بیش از 53 مسئولیت دارد که 120 مورد آن در موضوعات مختلف فعال است و حدود یک میلیون و 700 هزار نفر از معلولان از اعضای خانواده بهزیستی هستند.

رئیس سازمان بهزیستی مردم سه موضوع اشتغال، معیشت و مسکن برای ما مهم است. ما آمار خیره کننده ای از مشکلات معیشتی در پی اپیدمی کرونا داریم، به طوری که بیش از 40 درصد از کسانی که به دنبال رفاه هستند، مشکلات معیشتی دارند.

علی محمد قادری گفت: متاسفانه در زمینه پوشش بیمه ای معلولان با مشکلات زیادی مواجه هستیم. مواردی مانند کاردرمانی، گفتار درمانی، شنوایی سنجی و … تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند و حتی خدمات ارائه شده از سوی سازمان بهزیستی مانند هزینه پرستاری نیز جامع نیست.

محمدعلی محسنی بندیپی، رئیس کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مهمان دیگر گفت: اگرچه با نیازهای واقعی افراد دارای معلولیت فاصله داریم، اما قوانین مربوط به حمایت از افراد دارای معلولیت ایده آل تر است. . نسبت به قوانین قبلی.»

محمدعلی محسنی بندیپی گفت: مشکل اصلی ما در اجرای قوانین برای افراد دارای معلولیت این است که الزامات قانونی برای دستگاه های اجرایی تعریف نمی کنیم.

مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت نیز از دیگر مهمانان این برنامه گفت: خدماتی را به صورت داوطلبانه ارائه کرده ایم که تاکنون تحت پوشش بیمه نبوده است.

رضایی گفت: وام و منابع مالی افراد دارای معلولیت نمی تواند برای افرادی که کمک دریافت نمی کنند استفاده شود، بنابراین ما درخواست اصلاح قانون را داریم.

دکمه بازگشت به بالا