استان ها

دختران در سایه تردیدها و موفقیت ها

ما در دنیا کم هستیم اما از نظر کیفیت زندگی فقط 8 ثانیه (محمد رشیدپور)

ما در دنیا کم هستیم اما از نظر کیفیت زندگی فقط 8 ثانیه حق دیدن داریم، همه چیز را رصد می کنیم و باز هم منشور هستیم. ما، دختران سرزمین خورشید، گرفتار آنچه دیگران می خواهند ببینند یا انجام دهند، شده ایم.

در واقع هیچ فرقی بین ملت ها و قبیله ها نیست. حتی اکنون که نویسنده درباره ما می نویسد، او هنوز یک مرد است زیرا جنسیت من نمی داند یا نمی خواهد به من بگوید. فقط من بین کلمات گیر کرده بودم. برخورد مذهبی ها و غیر مذهبی ها در من رابطه جنسی شکسته ایجاد کرده هر لحظه شکننده تر از قبل هستم. من روی تریبون گریه می کنم حتی اگر بخواهم بخندم.

ما فراموش می کنیم که در کشوری زندگی می کنیم که روزی پادشاه آن خانم بود و قدرت کافی برای حکومت داشتیم. برخی فراموش کرده اند که ثمره پیشگویی های نبوی به مریم و فاطمه رسیده است و زینب در حال احیای اسکییسم است و حتی افراد غیرمذهبی نیز به دنبال اندیشه من هستند.

وقتی به عنوان نماینده یک کشور به انتهای اکران می رسیم، حتی نمی توانم مانند دیگران قدرتم را نشان دهم، فقط هشت ثانیه در موفقیت من ظاهر می شود که نمادی از سخت کوشی من و امثالهم است. روی صفحه نمایش

بگذارید تصمیم بگیرم چگونه زندگی و رفتار را یاد بگیرم.

دکمه بازگشت به بالا