خبرهای کلی

امیر کبیر – رویداد برتر

مرد مرد تو امیر بزرگ که از امور وطنش خبر دارد و می بیند.

مردی از شهر اراک به نام او نامگذاری شد.

خانه شما کی شبیه شماست، مازاد آن کجاست؟

احتمالاً سلیمانی از پیشینه شما، دلیر دلیر بود

قدر در شاه دون از کجا فهمیدی اسیر آرزو هستی؟

در طول سه سال سلطنت او جایگزین و مشابه آنها در کجا یافت شد؟

شرم آور است که فراری را بکشیم که نباید به خاطر خوب یا بد او را برید.

روس ها با بریتانیا توطئه می کنند تا با خودی های رده پایین متحد شوند

خائنانی که حاضرند به هموطنان خود شمشیر بدهند

تا زمانی که قدرتی به دست نیاوردند می دانند با وجود دشمن مزدور هستند

برای دیدن و دریافت وعده کمک به پادشاه قاجار انگلستان و روسیه

خارجی ها همیشه می خواهند کشور فقیر باشد

زیرا کشور بودجه می خواهد که زنان به نودل ناسالم تبدیل شوند

بودجه تا زمانی که هزینه ها کم و زیاد باشد به دادگاه داده می شود.

دست مردم باید در خانه های فقیر و غنی به یک قسمت کوچک کاهش یابد

باغ فین یک خانه عزاداری برای همیشه است.

دشمنان بشر را نباید از سراسر جهان گرفتار کرد.

وطن آنها چه زمانی و خانه آنها چه زمانی بوده است؟

حیف که ملت ایران متاسفید که قهرمان نیستید

اگر چه کشتن دشمنت تو را به ناحق به دنیا آورده است، اما مهربان و معروف است

همه مصمم و مصمم هستند، احترام، ستایش و احترام.

ای «رضا» غم زیاد، غم زیاد.

دکمه بازگشت به بالا