خبرهای کلی

گلدسته‌های مسجد یزد و خانم‌های بخت بسته!

یک بار در صحن مسجد با اصغر آقا، خادم کوچکتر مسجد صحبت کردیم. لهجه غلیظی جزدی داشت و ارتفاع و ارتفاع مسجد را با تأکید بر «ق» مشخص می کرد. پس از گفتگوی کوتاهی درباره وضعیت عمومی مسجد، با ما صمیمی شد. مخصوصاً وقتی فهمید که محمد آقا فرزند آقای صدوقی امام جمعه یزد که خواهرزاده خاتمی هم هست با ماست.

اصغر آقا توضیح داد که یکی از مشکلات وقت گیر ما مراجعه مداوم به زنانی است که به نظر او مایه تاسف هستند. وی گفت: برج های مسجد 57 متر طول و 147 پله دارد. در این منطقه معروف است که اگر زن بختی در شب جمعه این 147 قدم را بردارد و در طول مسیر به نوبت 41 مهره را بشکند، سوره یاسین و شعری که نمونه این کار است را بر سر آن می گوید. زنان اگر آمدند، نگهش دار، مطمئناً خوش شانس خواهند بود.

خوشحال بود که محرم و صفر بود و در این دو ماه زنان محل برای صعود به قله گلدسته به مسجد نمی آمدند.
باورش برایمان سخت بود، اما اصغر آقا که از کودکی در مسجد بزرگ شده و چندین سال در مسجد خدمت کرده است، یکی از کارهای سخت و زمان بر ما را جمع آوری آجیل های شکسته از پله ها می گوید. برج ها

یکی از برج های مسجد جامع یزد برای رفت و برگشت قابل استفاده است و دیگری که توسط استاد محمد کدوک پس از برج اول ساخته شده، دارای دو رفت و برگشت مجزا است.
این سنت‌های محلی حکایت‌هایی در سراسر ایران هستند که ممکن است بخش مهمی از تحقیقات میدانی در جامعه‌شناسی ایران باشد.

عکاس: امیرحسین شعبانیان

گلدسته های مسجد یزد و بانوان خوش شانس!

دکمه بازگشت به بالا