خبرهای کلی

آوار شدن متروپل؛ حادثه یا جنایت؟

مدیر، تا به حال از خود پرسیده اید که چند کلانشهر از این قبیل در شهرهای ایران ساخته شده است؟ راستی نمی دانم مردم تا کی تاوان کار مدیران نادان و بی سواد را بدهند، تقصیر این ملت بزرگوار است که همفکرانشان سوء مدیریت کردند؟

به موازات تخریب ساختمان پایتخت آبادان، ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن فردی به نام سعید حافظیک یک سال پیش نسبت به خطرات احتمالی یک برج دوقلو در این شهر با توضیحات فنی برای رعایت نکردن آن هشدار داد. استانداردهای فنی و ویژه در ساخت چنین برجی. با توجه به نکات مهندسی، افراد ذی صلاح باید مراقب باشند که راوی این فیلم در مورد تخلفات ساختمانی در حین اجرای عملیات ساختمانی و موارد مربوط به آن، ایمنی ساخت و ساز بر اساس ضوابط شهرسازی می گوید. سیستم مهندسی.

در بند 21 قانون دولت محلی در قسمت مقدماتی ناظر آمده است: در یکی از زمینه های مشمول قانون کنترل فنی و ساختمانی، ناظر موظف به انجام فعالیت های حرفه ای ساخت و ساز مشمول پروانه کار است؛ ساختمان های متعلق نظارت بر ساختمان. در ماده اخیر آمده است که مقررات ملی ساختمان تنها مرجع فنی و راهنما برای صحت طراحی، ساخت، بهره برداری و نگهداری ساختمانها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی و ساختمانهای مشابه است. بازرسان را موظف می کند که بر فعالیت های ساختمانی ساختمان تحت نظارت خود با توجه به رعایت الزامات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی منضم به آن نظارت کنند.

در بحث نظارت گام به گام بر اجرای عملیات غیرنظامی، ماده 23 می گوید: هر شخص حقوقی باید به عنوان ناظر بر اجرای اقدام نظارت کند و طرح ها را گام به گام با سازنده تطبیق دهد. ساخت کارخانه های غیرنظامی تهیه گزارش تفصیلی به نجار، در نهایت اتمام کار و ارائه به مراجع ذیصلاح یعنی سازمان نظام مهندسی و شهرداری. ماده 34 قانون نظام مهندسی شهرداری و سایر مراجع، صدور پروانه ساختمانی را ملزم می کند تا کلیه تعهدات و الزامات تحمیل شده بر مالک، ناظر و پیمانکار ساختمان و سایر عوامل دخیل در طراحی را به متقاضی و نمایندگان اعلام کند. و برنامه ریزی اجرای ساختمان بیاور.

در ماده 35 نیز مقرر شده است که شهرداری ها و سایر مراجعی که پروانه ساختمانی صادر می کنند باید برای ساختمان از متقاضی شناسنامه فنی و ملکی صادر و سپس بر اساس آن گواهی پایان کار صادر کنند.

آیین نامه ساختمانی سازمان نظام مهندسی و شهرداری و کمیته های مواد 55 و 100 حاکی از آن است که این دو مرجع به عنوان تنها مرجع ناظر بر هر گونه فعالیت ساختمانی در محدوده شهری، موظف به ارائه کلیه جزئیات ساخت و ساز در محدوده شهری هستند. ابتدایی ترین راه.از ساخت تا آخرین مرحله.. نظارت داشته باشید. تبصره 1 در فصل شناسنامه فنی و عمرانی ساختمان، بند 31 نظام مهندسی، پیمانکاران را موظف کرد که شناسایی فنی و عمرانی ساختمان را به ترتیبی که وزارت مسکن و شهرک سازی تعیین می کند، انجام دهند. این کد تاییدیه های لازم را برای سازمان نظام مهندسی استان فراهم می کند و یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان برای صدور نهایی کار در اختیار شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه قرار می گیرد.

از ضوابط مذکور فرض بر این است که ساختمان کلانشهر آباد برای تکمیل کار و قبل از آن تا ساخت و ساز و شروع فعالیت ساختمانی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای سمت ناظر باید تمامی این مراحل را طی کند. . و کارشناسان ساختمان عملیات ساختمانی. از صفر تا صد. ترکیب منطقی حادثه اخیر و اطلاعات ارائه شده در فیلم منتشر شده این فرضیه را به وجود می آورد که عده ای علیرغم آگاهی از مشکلات فنی پروژه در انجام وظایف قانونی خود درگیر پروژه کلانشهر آبادان بوده اند. ، عامل اصلی تصادف و فوت هموطنانشان.

بنابراین برای شناسایی عاملان و عوامل حادثه باید روند پیشرفت پروژه با تاریخ انتشار فیلم سعید حافظی به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد زیرا در صورت تشخیص ریزش برج طبق ضوابط، همان ایرادات فنی بوده است. از نظر همبستگی، مرتکب مستحق مجازات و مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی است. طبق تعریف قانون کیفری رابطه سببیت، آنها مستحق مسئولیت کیفری- مدنی هستند.

* وکیل – شیراز

دکمه بازگشت به بالا