اقتصادی

هنوز برای دریافت یارانه فرصت هست

علیرغم بررسی های صورت گرفته، ایجاد اعتراض و مطالبات جدید، متقاضیان همچنان از طریق سامانه های تعیین شده فرصت ثبت نام یا اعتراض به قطع حمایت خود را دارند.

به گزارش رویداد برتر، بیش از دو ماه از تغییر پرداخت کمک های نقدی توسط دولت می گذرد. به طوری که اولین پرداخت یارانه با مبلغ جدید از 29 اردیبهشت آغاز شد و حمایت های پولی 45000 و 500000 واریز شده قبل از این و همچنین حمایت معیشتی 55000 تا 205000000 متوقف شده است. با توجه به شرایط جدید پرداخت حمایت 78 میلیون نفر بر اساس 9 دهک در دستور کار قرار گرفت. به این ترتیب به سه دهک اول 400 هزار تومان و در شش دهک بعدی به هر نفر 300 هزار تومان تعلق گرفت و در دهک دهم حدود شش میلیون نفر از حمایت خارج شدند.

به دلیل اعتراض به حذف شش میلیونی و تخریب نظام hemayat.mcls.gov.ir از سوی وزارت رفاه معرفی شد تا کسانی که تا اردیبهشت ماه سال جاری حمایت دریافت کردند اما با شرایط جدید رد صلاحیت شدند، اخطار داده و درخواست بررسی کنند. در آینده نیز مبلغ 300 هزار تومان کمک هزینه مشروط و غیرقابل برگشت به حساب هر معترض واریز شد تا درخواست ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

با این حال 20 تیرماه با اتمام امتحانات معترضان مورد حمایت قرار گرفتند و 1-9. دهک ها و دو یارانه معوق اردیبهشت و خرداد نیز باید به آنها پرداخت شود.

با این حال، این پرداخت به معنای پایان دوره ثبت نام نیست و کسانی که پشتیبانی آنها در اردیبهشت ماه به پایان رسیده است، همچنان فرصت دارند تا درخواست بررسی کنند.

از سوی دیگر بر اساس قانون بودجه سال جاری ثبت نام یارانه بگیران از اواخر اردیبهشت ماه آغاز شد و تمامی افرادی که به دلایلی یارانه دریافت نکرده بودند می توانستند اقدام کنند. بررسی وضعیت این افراد نیز در دستور کار قرار گرفت و با مشخص شدن تکلیف ثبت نام کنندگان، مقرر شد یارانه تیرماه و همچنین دو یارانه معوق در اردیبهشت و خرداد به مشمولان بین المللی تعلق گیرد. دهک اول و نهم. پرداخت خواهد شد که احتمالا در چند روز آینده اتفاق خواهد افتاد.

لازم به ذکر است ثبت نام افرادی که هنوز حمایت مالی دریافت نکرده اند و یا به تازگی درخواست حمایت کرده اند همچنان ادامه دارد. این افراد می توانند به سامانه مراجعه کنند my.gov.ir ثبت.

برای ثبت نام، شماره تلفن همراه، کد ملی، کدپستی، تاریخ تولد و شماره حساب بانکی سرپرست خانوار به نام مدعی جدید یا سرپرست خانواده الزامی است.

مردم می توانند با شماره گیری کد دستوری #4*43857*4*43857 با شماره همراه خود آخرین وضعیت پشتیبانی داخلی را بررسی کنند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا