استان ها

ترکیب هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر کرج  مشخص شد

به گزارش خبر اینترنتی البرز؛ در هفتادمین جلسه رسمی شورای شهر کرج که با حضور اعضای شورای شهر، سرپرست شهرداری و مدیران شهری برگزار شد، علی قاسم پور به اعضای کمیته اشاره کرد و اظهار داشت: انتخابات از جمله کمیته های شورای شهر کرج در روزهای گذشته انجام شد و بر این اساس در دومین سال از دوره ششم، اعضای هیئت مدیره این کمیته ها به شرح زیر انتخاب و منصوب شدند.

وی بیان کرد: اولین جلسه کمیته کنترل و حقوقی شورای شهر در ششمین دوره از سال دوم شورای شهر کرج تشکیل شد و سپس اعضای هیئت مدیره این کمیته به سرپرستی سید مرتضی اعتصامی انتخاب شدند. ، حسین مهاجری معاون رئیس جمهور و جواد چپردار دبیر.

قاسم پور تصریح کرد: در بیست و نهمین جلسه کمیته برنامه و بودجه که با حضور اعضای این کمیته برگزار شد، مریم گرمی به عنوان رئیس، عمار ایزدیار به عنوان نایب رئیس و علیرضا رحیمی به عنوان دبیر این کمیته انتخاب شدند. . .

رئیس شورای اسلامی شهر کرج به یازدهمین جلسه کمیته شهرسازی و معماری اشاره کرد و افزود: در این جلسه حسین مهاجری به عنوان رئیس، علی ذبیحی به عنوان نایب رئیس و علیرضا رحیمی به عنوان دبیر شهرسازی انتخاب شدند. و کمیته معماری شورای اسلامی شهر کرج.

قاسم پور اعضای هیأت مدیره کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی را اعلام کرد و یادآور شد: در شانزدهمین جلسه کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، علیرضا سعیدی، علیرضا رحیمی و عمار ایزدیار به عنوان رئیس، نایب رئیس و دبیر رسیدند. این کمیته ، یا

وی خاطرنشان کرد: در سیزدهمین جلسه کمیته بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری، اعضای این کمیته به ریاست جواد چپردار، نایب رئیس سید مرتضی اعتصامی و دبیری مسعود محمدی انتخاب و معرفی شدند.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج گفت: در نوزدهمین جلسه کمیته عمران و حمل و نقل، علیرضا رحیمی به عنوان رئیس کمیته، مسعود محمدی به عنوان نایب رئیس و مریم گرمی به عنوان دبیر کمیته انتخاب شدند.

قاسم پور به شصت و دومین جلسه کمیته تلفیق اشاره کرد و افزود: در راستای انتخاب هیئت رئیسه کمیته، مسعود محمدی به عنوان رئیس، علیرضا رحیمی به عنوان نایب رئیس و عمار ایزدیار به عنوان دبیر کمیته انتخاب شدند. یک سال.

46

دکمه بازگشت به بالا