خبرهای کلی

ایران و چالشهای اقلیم و محیطی آن

به عبارت دیگر جمعیت زیر 36 سال ایران حدود 36 میلیون نفر است. بر اساس هرم جمعیتی برآورد شده در سال ۲۰۱۹، بیشترین تراکم جمعیت در حال حاضر مربوط به گروه سنی ۲۶ تا ۳۶ سال است.

جمعیت 20 تا 36 ساله آن (متولدین بین سال های 2001 تا 2015) حدود 17 میلیون نفر است. حدود 4.95 میلیون نفر (حدود 5 میلیون نفر، حدود 29 درصد) بیکار هستند. در سال های 1381 تا 1401 جمعیت کشور حدود 19 میلیون نفر افزایش یافت. (نوزادان تا بیست سالگی).

در سال های 1375 تا 1375 جمعیت تحصیل کرده حدود 4 میلیون نفر، در دوره 1385-1395 حدود 10 میلیون نفر و از سال 1396 تا 1401 حدود 4 میلیون نفر افزایش یافته است. بنابراین، طی 26 سال گذشته، تقریباً 18 میلیون جوان از یک موسسه آموزش عالی ایرانی فارغ التحصیل شده اند.

توسعه استفاده از تلفن همراه و تلفن همراه در ایران در حدود سال 1375 اتفاق افتاد و استفاده جهانی از اینترنت و اینترنت همراه به تدریج در حدود سال 1380 صورت گرفت.

بیشتر وسایل ارتباطی جدید و مدرن توسط همین جوانان زیر 40 سال استفاده می شود (حدود 45 میلیون نفر از کل جمعیت 85 میلیونی کشور در سال 1401، 53 درصد کل جمعیت). در حدود سال 1400 اکثر جمعیت ایران بعد از انقلاب متولد شدند. جمعیت این کشور بین 20 تا 40 سال حدود 26 میلیون نفر و جمعیت بین 20 تا 30 سال حدود 12 میلیون نفر تخمین زده می شود.

خواسته ها و باورهای این جمعیت جوان توسط جمعیت بالای 40 کشور از طریق رسانه های مختلف – و بیشتر در طول تحصیلات غیررسمی – شکل گرفته و می شود. انتظارات و انتظارات این جمعیت و نحوه اقناع آنها البته متفاوت است.

در فاصله سال های 1377 تا 1401 حدود 25 میلیون ایرانی به داخل کشور مهاجرت کردند و حدود 70 درصد از روستاها به شهرها مهاجرت کردند. در این مدت بدترین خشکسالی در 50 سال اخیر در ایران تجربه شد. خشک شدن بیشتر دریاچه های داخلی ایران و همچنین کاهش شدید سطح آب های زیرزمینی ایران با این بازه زمانی مرتبط است. در همین بازه زمانی، نارضایتی جمعیتی در شهرهایی که مبدا یا مقصد پروژه های آبرسانی هستند گزارش شده است. به عبارت دیگر با جمعیت جدیدی در شهرها و شهرک های جدید مواجه هستیم که حدود 18 میلیون نفر از آنها در 26 سال گذشته در داخل یا خارج از شهرها ساکن شده اند. تخمین زده می شود که حدود 12 میلیون حاشیه نشین در ایران زندگی می کنند که از این تعداد تقریباً 10 میلیون مشکل مستقیماً با بحران آب دارند.

اگر چالش‌های جامعه ایران با تنوع آن شناخته و شناخته نشود، چالش‌های آینده پیچیده‌تر و دشوارتر از چالش‌های امروز خواهد بود.

6565

دکمه بازگشت به بالا