خبرهای کلی

زلزله، تهران و بحران‌های انسان ساز

در شرایط کنونی کشور به نظر بسیاری شاید نوشتن در مورد زلزله و عواقب آن بیهوده باشد، اما فکر می کنم وقت آن رسیده است که مراقب باشیم و به این امر خطیر توجه کنیم. می بینیم که اگر به هشدارهای ساده و ابتدایی برخی کارشناسان در زمان خود توجه نکنیم، ممکن است عواقبی در کشور و جامعه به دنبال داشته باشد. بنابراین، عصر منکر، عصر بزرگترین غفلت است و این وضعیت کنونی کشور در رابطه با زلزله و مدیریت صحیح آن است.

معمولاً بحران‌های طبیعی مانند زلزله و بحران‌های انسان‌ساز مانند انفجار یا اعتراض عمدی، شورش یا جنبش‌های مردمی با هم اتفاق نمی‌افتد (بحران چند خطر)! البته موارد متعددی در ادبیات علمی مطرح شده است که حتی منجر به سقوط حکومت های محلی شده است، مثلا یک مورد مصری! همچنین باید توجه داشت که تجربه تاریخی زیادی از زلزله های فاجعه بار در شهرهای بزرگ وجود ندارد تا بتوان شرایط و پیامدهای سیاسی آن را ارزیابی کرد. به طور کلی دو یا چند بلای طبیعی مانند زلزله، باران، سردی هوا همراه با سیل یا آتش سوزی در تاریخ مشاهده شده است که قطعا مشکلات مدیریت بحران جوامع را دوچندان کرده است.

خب با توجه به شرایط و لرزه خیزی شدید کشور بد نیست کمی بیشتر در مورد زلزله و عواقب احتمالی آن پس از زلزله در مناطق شهری مانند تهران توضیح داده و از شرایط فعلی به خوبی استفاده کنیم. در شهرهای بزرگ کشور برای مدیریت بحران و برنامه ریزی باید شرایط غیربحرانی را مد نظر قرار داد تا از قبل خطرات احتمالی بلایایی مانند زلزله کاهش یابد و از آنها غفلت نشود.

برای ایجاد نظم و امنیت، جلوگیری از غارت و جنایت، امداد رسانی، مسائل بهداشتی و نجات… در زمان وقوع زلزله در شهری مانند تهران که بر اساس علم موجود، حتماً اتفاق می افتد و بی شک خواهد افتاد. خطر.چند جزئی! با توجه به چند جزئی بودن حوادث و بحران ها، شایسته است مسئولان شهری به ویژه در تهران، جدی تر و چندمولفه تر از گذشته به موضوع زلزله تهران بپردازند. بدون تعصب باید بگویم که برنامه های مقابله با زلزله در کشور، حفظ جان و مال مردم بی بدیل و سرمایه های ملی کشور عزیزمان تا به امروز نادیده گرفته شده است.

زلزله بزرگ تهران قطعا اتفاق می افتد و بزرگترین تلفات جانی و ویرانی شهر در تاریخ رخ می دهد (30 سال است که این جمله را تکرار می کنم و هر روز به هم نزدیکتر می شویم) با زبان الکان خودم گفتم. شما عاقلانه خرید می کنید

* کارشناس ارشد کشوری طراحی سازه، زلزله و مدیریت بحران، موسس مقاوم سازی و مدیریت بحران در ایران و موسس انجمن زبدگان شهر در کشور.

6565

دکمه بازگشت به بالا