اقتصادی

الزام مراجعه به نمایندگی خودرو طی پنج ماه حذف شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تسهیل در حمل و نقل خودرو در داخل کشور، الزام مراجعه مشتری به نمایندگی شرکت حمل و نقل خودرو در مدت پنج ماه از تاریخ تحویل با حداقل 1000 کیلومتر کارکرد را لغو کرد. زمان تایید گارانتی

به گزارش رویداد برتر. معاون حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در بیانیه ای اعلام کرد: با توجه به اتخاذ سیاست های اتخاذ شده اخیر در زمینه توسعه روش های فروش خودرو از جمله طرح حمایت از خانواده. و جوانان تعداد سکنه، تعویض خودروهای فرسوده، فروش فوری، پیش فروش با تخفیف تا یکسال و به خصوص پیشنهاد خودرو در بورس که فاصله قیمت کارخانه تا بازار را کاهش می داد، این الزام را از مشتری حذف کرد. می بایست جهت فعال سازی گارانتی ظرف مدت پنج سال پس از تحویل در مدت یک ماه و با حداقل 1000 کیلومتر زمان کارکرد به نمایندگی شرکت حمل و نقل خودرو مراجعه نمایید.

پیش از این بر اساس تصمیمات پنجاه و دومین جلسه کمیته خودروسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خریداران باید حداکثر ظرف مدت پنج ماه از تاریخ تحویل، برای اولین سرویس از نمایندگان شرکت‌های خودروسازی بازدید می‌کردند. حداقل 1000 کیلومتر کارکرد ماشین. در غیر این صورت خودروسازان موظف به لغو گارانتی خودرو مذکور شدند.

شرطی که کمیسیون وسایل نقلیه موتوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1398 اجرا کرده است، مراجعه به نمایندگی پس از تحویل خودرو برای دوری از محیط دلالی و قیمت گذاری کاذب در اسفندماه با تایید خودرو است. کمیسیون به این دوره اشاره کردند پنج ماه رشد پیدا شد.

تعلیق این الزام برای جلوگیری از اختلاف بین افرادی که خودرو را قبل از مهلت سرویس اولیه تحویل می دهند، انجام شد.

معاونت حمل ونقل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و با توجه به تغییر شرایط عرضه خودرو در ماه های اخیر، بر اساس بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت. به منظور رفع مشکلات و کاهش شکایات فراوان مصرف کنندگان خودروهای مذکور که با لغو گارانتی در شرکت ها مواجه شده اند، خودروساز خواستار تهیه سازوکارهای اجرایی لازم در چارچوب مقررات در راستای رعایت حقوق خودرو شد. مصرف کنندگان و موضوع را در آگهی های فروش و قراردادهای اختیاری درج کنید.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا