هنر و فرهنگ

فرهنگ خدمت عمومی در ادارات، نیازمند بازنگری است

خدمت صحیح و مناسب در سازمان های دولتی یکی از مهمترین وظایف نظام سیاسی اجتماعی است که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. بررسی‌های محققان نشان می‌دهد که کشور ما در این زمینه دارای ضعف‌های جدی است که باید با راهکارهای ارائه شده برطرف شود.

به گزارش رویداد برتر نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی است که پس از انقلاب فرهنگی برای خدمت به مستضعفان جامعه ایران و جهان ایجاد شد. با این حال، در حال حاضر سیستم مدیریت دولتی و حکومت داری ایران با چالش ها و مسائل بسیاری مواجه است. کارآیی پایین کارگران و مدیران، بحران هویت در بخش دولتی، نهادینه نشدن ارزش‌هایی مانند شایسته‌سالاری و شفافیت و همچنین تمایل سازمان‌های دولتی به تلاش برای خودمختاری و قدرت، سیاسی شدن سازمان‌های دولتی. انطباق رهبران حکومت با تئوری کارگزاری و ویژگی های دیگر از جمله بازی های خانوادگی، خودکامگی، اعطای امتیازات ویژه کم اعتمادی به صاحبان قدرت و عدم پذیرش دیدگاه های مخالف از مهم ترین کاستی های این نظام است. .

به گفته محققان کشور، ناکارآمدی سیستم مدیریت دولتی ایران اغلب ناشی از نقص در فرهنگ سازمانی است. فرهنگ سازمانی یکی از عوامل مهم تغییرات سازمانی و اصلاح آنهاست. به همین دلیل است که نیاز عملی به درک این فرهنگ در بین محققان افزایش یافته است. محققان به دنبال تبیین، درک و مفهوم سازی فرهنگ سازمانی، ماهیت آن و روابط بین متغیرهای مختلف آن هستند. این افراد علاقه مند به مدیریت فرهنگ سازمانی هستند و به دنبال سوالات کاربردی هستند. به عنوان مثال، آیا آنها به دنبال پاسخی هستند که چگونه فرهنگ سازمان را به گونه ای تغییر دهند که انتظارات و نیازهای سازمان و ذینفعان را برآورده کند؟

در پژوهشی که در این رابطه توسط محققان دانشگاه تربیت مدرس انجام شد، به تحلیل مدل فرهنگ خدمات عمومی در سازمان های دولتی پرداختند.

در این تحقیق و در مرحله اول، مولفه های مدل فرهنگ خدمات عمومی بر اساس تحلیل 18 مصاحبه عمیق با کارشناسان، مدیران و صاحب نظران مرتبط با موضوع تحقیق و همچنین بررسی پیشینه تحقیق شناسایی شد. . . سپس این مؤلفه ها شناسایی، دسته بندی و ارزیابی شدند.

نتایج تحقیق نشان می دهد که به گفته پاسخ دهندگان، مولفه های فرهنگ خدمات عمومی خوب و مناسب در بین کارکنان و سازمان های دولتی بسیار ضعیف است. این نشان می دهد که سازمان های مسئول اجرای سیاست ها، تصمیمات و مقررات بخش عمومی قادر به ارائه خدمات موثر نبوده اند.

مظهر یوسفی امیری، پژوهشگر گروه مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد و بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس و سه تن دیگر از همکارانش می‌گویند: «از دیدگاه پاسخگویان در مؤلفه انگیزش خدمات عمومی. ، فقط موضوع همدردی; در مؤلفه ارزش‌ها و اخلاق خدمات عمومی، چهار مضمون «ادب، ادب و نجابت»، «خیریه»، «انسان‌دوستی»، «خدا محوری» و در مؤلفه نماد خدمات عمومی تنها مضمون ظاهر است. و پوشش افراد در شرایط فعلی نمره بالاتر از میانگین دارد، در حالی که نمرات هر سه مؤلفه سایر مباحث کمتر از میانگین بوده است.

به گفته آنها، «نتایج تحقیق ممکن است حاکی از آن باشد که خدمات کشوری ایران که مسئولیت اجرای سیاست ها، تصمیمات و مقررات را بر عهده دارند، خدمات مؤثری ارائه نمی دهند. توسعه و اجرای سیاست های عمومی نیازمند افراد شایسته با فرهنگ خدمات عمومی خوب است. کارکنان و مؤسساتی که به ارزش ها، اخلاقیات و نمادهای حکمرانی خوب پایبند هستند و انگیزه خدمت به مردم را دارند. با این حال، نتایج مطالعه نشان داد که به گفته پاسخ دهندگان، مولفه های فرهنگ خدمات عمومی خوب در بین کارکنان و سازمان های دولتی ضعیف است.

بر این اساس، یوسفی امیری و همکارانش پیشنهادهای زیر را برای ارتقای فرهنگ خدمات عمومی برای مدیران و محققان شاغل در بخش دولتی ارائه کردند:

– تدوین و تصویب قانون خدمت وظیفه عمومی و ایجاد انگیزه‌ها، ارزش‌ها و اخلاقیات خدمت وظیفه عمومی و اجزای اصلی نماد وظیفه عمومی و ایجاد و تأسیس نظام و نهادی تحت عنوان نظام وظیفه عمومی. سازمان توسعه فرهنگ خدمات عمومی به منظور هدایت، نهادینه‌سازی، نظارت و ارتقای فرهنگ خدمات عمومی در سازمان‌ها، دولت و جامعه

– در جریان تحلیل، اصلاح و توسعه نظام مدیریت دولتی و خدمات عمومی کشور باید به نگرش و ساختار فرهنگی توجه شود.

– تدوین خط مشی فرهنگی و نظارت بر فرهنگ نهادها و بخش های خصوصی که مسئولیت خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت را بر عهده دارند و برنامه ریزی برای همسویی آن با فرهنگ ایده آل خدمات عمومی.

– تجدید فرهنگ خدمات عمومی با تدوین بیانیه ارزشی یا یک اصل اخلاقی، حفظ ارزش ها و اخلاق خدمات عمومی در بین کارکنان سازمان های دولتی و سنجش میزان تعهد به خدمات عمومی. برای کارکنان با تبدیل اصول فوق به آیین نامه های رفتاری و آیین نامه های نظارتی و پیوند آنها با سیستم های سازمان و منابع انسانی مانند تعالی سازمانی، آموزش و مدیریت عملکرد.

– ادغام هدفمند فرهنگ خدمات عمومی در کلیه ساختارها و فرآیندهای خدمات عمومی و همچنین ایجاد فرهنگ ارزش محور از طریق آموزش، رهبری، کدهای رفتاری و بیانیه های ارزشی و همچنین اقدامات پیشگیرانه و سازوکارهای صحیح.

– ارتقای سطح دانش مدیریت دولتی کارکنان سازمان های دولتی از طریق آموزش های بیشتر تخصصی و تماس مستمر با کارشناسان مدیریت دولتی، کارشناسان دانشگاهی و علمی به منظور استفاده از منابع اطلاعاتی معتبر و مستند در حوزه مدیریت دولتی. به منظور به روز رسانی دانش کارکنان مدیریت دولتی.

– بهره گیری از بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه ارتباطات دو سویه بین دولت و مردم، شناسایی مؤلفه های فرهنگ خدمات عمومی مورد انتظار شهروندان و ارائه اطلاعات در مورد فرهنگ کارمندان کشور و نیز نظرات آنان در مورد ایجاد. اجرا و نظارت بر فرهنگ خدمات عمومی و همچنین اسناد استراتژیک مانند چشم انداز، ماموریت، استراتژی و اهداف سازمانی

– استقرار نظام های منابع انسانی منطبق با فرهنگ خدمات عمومی به منظور جذب و بکارگیری مدیران و کارکنان شایسته و متعهد به انگیزه ها، ارزش ها، اخلاقیات و نمادهای خدمات عمومی.

– طراحی و اجرای نمادهای متناسب با فرهنگ خدمات عمومی در سازمان های دولتی و دولتی

این اطلاعات علمی پژوهشی به صورت فصلی توسط «مدیریت دولتی» متعلق به دانشکده مدیریت دانشگاه تهران منتشر شده است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا