استان ها

پروژه نیروگاه بیوگازسوز مشهد الگوی سرمایه‌گذاری مناسبی در کشور است

به گزارش خراسان رویداد برتر، مجید دبیریان اظهار داشت: در سالی که مقام معظم رهبری «تولید، دانش بنیان، اشتغال زا» نامگذاری کردند، همه می دانند که اجرای این شعار است. نیاز به حساسیت یک برنامه مرکزی و کاربردی دارد و همه ابزارها را در اختیار دارد.

وی افزود: شاخص اصلی مقاومت کشور در برابر تلاطم های داخلی و خارجی به ویژه تحریم های ظالمانه، اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری زاییده از درون و به عبارتی تقویت اقتصاد دانش بنیان است که در آن دانش و فناوری ارزش افزوده اصلی محصولات تولیدی خطوط تولید و ماشین آلات نیست، بلکه به لطف فناوری و دانش نخبگان ایجاد شده در صنعت است.

نائب رئیس کمیته اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت شورای اسلامی شهر مشهد گفت: به فضل الهی با مدیریت شهردار مشهد جناب آقای ارجایی اقدامات بسیار خوبی برای ایجاد یک نوآوری و نوآوری انجام شده است. اکوسیستم دانش بنیان در مشهد، اما یکی از چالش های اصلی در این اکوسیستم تجاری سازی است.» محصولات دانش بنیان از طریق سرمایه گذاری خطرپذیر.

دبیریان خاطرنشان کرد: در این راستا قرارداد نیروگاه بیوگاز یکی از سیاست های شاخص شورای ششم است و یکی از اهداف مدیریت شهری کاهش آلودگی محیط زیست شهری با در نظر گرفتن تعریف و کاربرد اقتصاد دورانی است. رویکرد. در هنگام اثبات منافع بخش خصوصی و برای اولین بار در کشور، منافع عمومی با سرمایه گذاری 100% بخش خصوصی منعقد شد.

وی گفت: این قرارداد در حوزه معاونت اقتصادی شهرداری مشهد و با نظارت کمیته اقتصادی شورا منعقد شد و امیدوارم پروژه نیروگاه بیوگاز به عنوان یکی از پروژه های منحصر به فرد و پیشرو در حوزه هدر. ، از منظر زیست محیطی و اقتصادی الگوی سرمایه گذاری مناسب در کشور خواهد بود.

46

دکمه بازگشت به بالا