اقتصادیکسب و کار برتر

بازبینی بیمه خودرو: آیا بیمه خودرو شما کافی است؟

انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث

صحبت در مورد  بیمه خودرو دامنه ای بسیار گسترده دارد. زیرا این بیمه برخلاف تصور برخی از افراد خودرو محور نیست بلکه از ماهیتی راننده محور برخوردار است. اگر چه در سایر نقاط جهان برای بررسی بیمه شخص ثالث ویژگی های رفتاری راننده ملاک قرار دارد، اما متاسفانه تاکنون ساز و کارهای مناسب برای پرداختن به این بیمه در ایران فراهم نشده است. کارشناسان بیمه همواره سعی داشته اند تا بیمه شخص ثالث را وابسته به راننده بدانند و نحوه رانندگی وی را به عنوان عامل اصلی حادثه اعلام نمایند.
در روالی که از گذشته تا کنون وجود داشته است، بیمه شخص ثالث در زمان فروش خودرو از فروشنده به خریدار انتقال پیدا می کرده است. لازم است بدانید که در این انتقال هیچ تفاوتی بین راننده پرخطر و کم خطر در نظر گرفته نشده است. در صورتی که راننده به دلیل رانندگی سالم از چند سال تخفیف برخوردار باشد، در هنگام فروش این تخفیف به خریدار انتقال پیدا میکند و به سادگی مالکیت این بیمه به خریدار واگذار می شود. در صورتی که این انتقال بدون در نظر گرفتن میزان ریسک رانندگی خریدار انجام می شود و در واقع نمی توان با اطمینان کامل، وی را مستحق این تخفیف دانست.

اینترنتی |کوپن

برای انتقال تخفیف در بیمه شخص ثالث خودرو چه شرایطی لازم است؟

در صورتی که هر دو خودرو به نام یک شخص باشد و یا هر دو وسیله به بستگان درجه ۱ بیمه گذار تعلق داشته باشد، می توان نسبت به انتقال تخفیف بیمه اقدام کرد. بر طبق قانون انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث در صورت شباهت هر دو خودرو به یکدیگر امکان پذیر خواهد بود. انتقال تخفیف بیمه تنها در صورتی امکان پذیر است که انتقال سند به صورت قطعی انجام شده باشد. لذا در این رابطه هیچ گونه وکالتی اعم از: تعویض پلاک، بلاعزل و کاری قابل قبول نخواهد بود. ضمن اینکه داشتن قولنامه هم معتبر نمی باشد.

ماده ۶ بیمه شخص ثالث

موضوع ماده ۶ بیمه شخص ثالث که از سوی شورای نگهبان تصویب شده است در مورد اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری می باشد. بر طبق این قانون در صورتی که انتقال مالکیت در وسایل نقلیه موتوری پیش از اتمام و انقضای مدت اعتبار بیمه نامه صورت پذیرد، انتقال دهنده وسیله نقلیه موتوری می تواند تخفیف بیمه شخص ثالث را به وسیله نقلیه مشابه که به خودش تعلق دارد، انتقال دهد. ضمن اینکه می تواند این تخفیف را به وسایل نقلیه نوع مشابه با مالکیت اقوام درجه ۱ خود نیز انتقال دهد. بر طبق این ماده بیمه گر مکلف شده است تا نسبت به بررسی و انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت وسیله نقلیه منتقل شده به وسیله نقلیه جایگزین اقدام نماید. وی همچنین باید تخفیف مربوط به وسیله نقلیه را با کسر کردن مدت باقی مانده از وسیله نقلیه انتقال داده شده به وسیله نقلیه جایگزین اعمال کند.
لازم به ذکر است در این شرایط حق بیمه وسیله نقلیه انتقال داده شده در سررسید بیمه نامه با توجه به گذار جدید محاسبه خواهد شد.

برای احراز شرایط انتقال تخفیف چه مدارکی لازم است؟

اصل سند خودروی جدید، فتوکپی از سند خودروی جدید، بیمه نامه خودروی جدید، فتوکپی از سند خودروی قدیمی، فتوکپی از بیمه شخص ثالث خودروی قدیمی و اصل الحاقیه حذف سوابق خودروی قدیم از جمله مدارک لازمی هستند که در زمان احراز شرایط انتقال تخفیف بیمه احتیاج خواهند بود.

بیمه شخص ثالث و هشت نکته طلایی که درباره این موضوع باید بدانید

هر کسی که بیمه نامه شخص ثالث خریده حق دارد آن را گم کند و المثنی رایگان بگیرد. بر اساس قانون، دریافت هرگونه وجهی برای ارائه المثنی بیمه نامه یا گواهی برای بیمه نامه های مفقودی (المثنی) توسط شرکت های بیمه ممنوع است.با اینکه سالهاست بیمه شخص ثالث برای خودروها اجباری شده هنوز وسایل نقلیه ای در خیابان ها تردد می کنند که این بیمه نامه را ندارند. آنهایی هم که بیمه دارند خیلی با کارکردهای آن آشنا نیستند و فکر می کنند فقط باید بین مدارک شان باشد تا به پلیس نشان دهند یا هنگام حوادث برای پرداخت خسارت از آن استفاده کنند.

ما هشت نکته را در ادامه به شما یادآوری می کنیم که ممکن است از آنها بی خبر باشید. آشنایی با این موارد به شما کمک می کند از این بیمه نامه ساده استفاده های جادویی ببرید و از این به بعد وقتی ماشین تان را فروختید بیمه نامه تان را نگه دارید. این توضیح هم ضروری است که تمام این نکات شامل بیمه شخص ثالث موتور سیکلت ها هم می شود.

تخفیف های تان را به خودرو جدید برای بیمه شخص ثالث انتقال دهید
خیلی ها سال ها تلاش می کنند که با کمترین استفاده از کوپن های بیمه شان تخفیف به دست بیاورند و در تمدید بیمه نامه از آن استفاده کنند اما یکی از مشکلات بزرگ این بود که وقتی کسی ماشین اش را می فروخت همراه با واگذاری بیمه نامه تمام تخفیف هایی که به خاطر رانندگی صحیح و کم خطر به دست آمده بود از بین می رفت. کارشناسان همیشه سعی داشتند که بیمه نامه شخص ثالث را وابسته به راننده کنند و در هنگام ریسک سنجی آن در واقع خطر راننده را عامل اصلی قرار دهند.
البته نوع خودرو در میزان ریسک تاثیر خواهد داشت. خبر خوب اینکه بر اساس اصلاحی که در قانون بیمه شخص ثالث انجام شده از این به بعد در صورت انتقال قطعی مالکیت وسیله نقلیه، انتقال دهنده تا قبل از انقضای مدت اعتبار بیمه نامه می تواند تخفیف وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نقلیه از نوع مشابه متعلق به خود یا فامیل های درجه اول خود منتقل کند.
شرکت های بیمه مکلف شده اند سوابق تخفیف نداشتن خسارت وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نقلیه جایگزین انتقال داده و تخفیف مربوطه را باکسر تخفیف مدت باقی مانده وسیله منتقل شده در بیمه نامه وسیله نقلیه جایگزین اعمال کند. حق بیمه وسیله نقلیه منتقل شده در سررسید بیمه نامه آن بر اساس گذار جدید دریافت خواهد شد.

برای دریافت المثنی پول نپردازید
برخی تخلف ها وجود دارد که اگر متقاضیان کمی به حقوق خودشان آشنا باشند از بین خواهد رفت. هر کسی که بیمه نامه شخص ثالث خریده حق دارد آن را گم کند و المثنی رایگان بگیرد. بر اساس قانون، دریافت هرگونه وجهی برای ارائه المثنی بیمه نامه یا گواهی برای بیمه نامه های مفقودی (المثنی) توسط شرکت های بیمه ممنوع است اما برخی نمایندگی های بیمه از اطلاع نداشتن مراجعان از این قانون سوء استفاده می کنند و برای صدور المثنی از آنها مبلغی دریافت می کنند. البته رویه شرکت ها در این زمینه یکسان نیست. بعضی از شرکت ها در ابتدا و برای کوپن اول پولی دریافت نمی کنند ولی در صورت نیاز فرد به کوپن های بعدی از دارنده بیمه نامه وجه دریافت می کنند. دسته بعدی دستورالعملی در این خصوص برای خود تهیه کرده اند و با توجه به مدت باقی مانده از بیمه نامه شخص ثالث وجهی را دریافت می کنند.
این رویه های متفاوت در حالی است که بر اساس اعلام رسمی بیمه مرکزی شرکت های بیمه مجاز نیستند به هیچ وجه پولی از متقاضی صدور المثنی بیمه نامه دریافت کنند. پس اگر بیمه نامه تان گم شد برای المثنی آن پول اضافی نپردازید. در صورت اصرار شرکت های بیمه می توانید از طریق سایت اینترنتی بیمه مرکزی شکایت کنید.

بیمه نامه شما برای وثیقه کافی است
یکی از مزیت های داشتن بیمه نامه شخص ثالث هنگام وقوع تصادف و حوادث این است در صورتی که راننده مسبب حادثه، بیمه نامه معتبر داشته و باعث خسارت بدنی به شخص ثالث شود، مراجع قضایی و دادگاه ها آن را به عنوان وثیقه می پذیرند. پس اگر تصادفی کردید و در دادگاه از شما درخواست وثیقه اضافی کردند این را بدانید بر اساس قانون و توافق بیمه مرکزی و مراجع قضایی بیمه نامه شما به عنوان وثیقه در هر سطحی حتی اگر تصادف منجر به مرگ شده باشد کافی است. البته این در شرایطی است که قبلا پرونده دیگری در جریان نباشد یعنی بیمه نامه شما به عنوان وثیقه در اختیار مرجع دیگری قرار نگرفته باشد. در این صورت هم البته اگر خسارت قبلی کم باشد با گرفتن یک معرفی نامه باز هم می توانید از این بیمه نامه به عنوان وثیقه استفاده کنید.

بیمه نامه تان را قبل از پایان مهلت قانونی تمدید کنید
خیلی ها بر حسب یک عادت قدیمی همه کار های شان را دقیقه ۹۰ انجام می دهند، این عادت را در مورد تمدید بیمه نامه شخص ثالث فراموش کنید. بهتر است بدانید اگر در تمدید بیمه نامه شخص ثالث وقفه ایجاد شود باید جریمه پرداخت کنید. البته این جریمه تا یک ماه تاخیر زیاد نیست اما اگر یک ماه بگذرد بهتر است قید همه تخفیف ها و را بزنید و از یک شرکت دیگر یک بیمه نامه جدید بدون تخفیف بخرید چون جریمه یک ماه به بالا تقریبا بیشتر از نصف حق بیمه است.

منتظر رای دادگاه نمانید
بر اساس اصلاحات جدید در قانون بیمه شخص ثالث در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی، شرکت بیمه موظف است پس از دریافت گزارش پلیس بلافاصله حداقل ۵۰ درصد از دیه تقریبی را به زیاندیده پرداخت کند و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازد. برای پرداخت بقیه خسارت هم در صورتی که فرد صدمه دیده اعتراضی نداشته باشد نیازی به رای دادگاه نیست و برآورد پزشکان و کارشناسان بیمه کافی است.در حوادث رانندگی منجر به فوت هم شرکت های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه افراد فوت شده، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت های بدنی وارده را پرداخت کنند. پس در صورتی که صدمه دیده اعتراضی نداشت منتظر رای دادگاه نمانید و مقدمات پرداخت خسارت را از طریق شرکت بیمه ای تان فراهم کنید.

تمدید بعد از دریافت خسارت
در صورتی که شخصی از بیمه نامه اش در سال قبل استفاده کرده باشد برای تمدید آن در سال بعدی باید قید تخفیف هایش را بزند ضمن اینکه اگر خسارت بدنی داشته باشد، هنگام تمدید از او جریمه هم دریافت می شود. اگر رابطه شما با شرکت بیمه فقط خرید بیمه نامه شخص ثالث است و تعلق خاطر خاصی هم به این شرکت ندارید توصیه ما این است به جای تمدید از یک شرکت بیمه دیگر شخص ثالث بخرید. نکته مهم دیگر اینکه بیمه مرکزی سقف حق بیمه شخص ثالث را با تعهدات پایه تعیین کرده است و شرکت های بیمه مجاز نیستند حق بیمه ای بیشتر از آن دریافت کنند.

درمان رایگان مصدومان
پرداخت هزینه های درمانی با استفاده از بیمه نامه شخص ثالث یکی از مجهولات مهم برای دارندگان آن است. خوب است بدانید که ۱۰ درصد از حق بیمه های پرداختی برای بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت واریز می شود و این وزارتخانه مکلف است این امکان را فراهم کند که مصدومان ناشی از حوادث رانندگی بدون دریافت وجه در بیمارستان ها پذیرش شوند. بنابراین در صورت درخواست پرداخت وجه از سوی بیمارستان در این موارد، این ماده قانونی را یادتان باشد. هر نوع عکسبرداری، عمل جراحی و وسایلی هم که از داروخانه بیمارستان قابلیت تهیه داشته باشد باید به صورت رایگان در اختیار مصدومان حادثه قرار بگیرد. فرد مقصر هم هیچ تعهدی به بیمارستان ندارد و بیمارستان با وزارتخانه و آنها هم با بیمه مرکزی طرف حساب هستند.

بیمه نامه نداشته باشید از چه خدماتی محروم می شوید؟
خیلی ها فکر می کنند نداشتن بیمه شخص ثالث فقط محروم شدن از پرداخت خسارت توسط بیمه در هنگام حوادث را به دنبال خواهد داشت اما بهتر است بدانید که علاوه بر جریمه هایی که در هر بار بازرسی توسط راهنمایی و رانندگی به خاطر نداشتن بیمه باید بپردازید و معطلی به خاطر خواباندن خودرو در پارکینگ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری که بیمه نامه شخص ثالث ندارند توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی، سازمان ها و نهادهای مرتبط با حمل و نقل ممنوع است و ثبت معامله این وسایل نقلیه امکانپذیر نیست. یعنی نداشتن بیمه شخص ثالث چیزی شبیه نداشتن سند است.

بیمه شخص ثالث و بررسی قواعد جبران خسارت از طریق بیمه شخص ثالث

با توسعه پوشش بیمه و اجباری شدن استفاده از بیمه شخص ثالث برای رانندگان، امروزه خسارت های مالی ناشی از تصادفات به وسیله شرکت های بیمه جبران می شود. علاوه بر این، برای جبران خسارت کسانی که قربانی حوادث رانندگی می شوند اما مقصر حادثه، بیمه نامه ندارد یا فرار کرده است نیز تمهیداتی پیش بینی شده است. در گفت وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی روش های جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی می پردازیم.

مشمولان پوشش های بیمه شخص ثالث

یک کارشناس حقوق خصوصی در معرفی مشمولان حمایت های بیمه شخص ثالث می گوید: بر اساس قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۸۷، جبران زیان وارد شده بر اشخاص ثالث که ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی باشد مشمول بیمه نامه شخص ثالث است و به موجب تبصره ۶ ماده ۱ قانون مذکور هر شخصی که به سبب حوادث نقلیه دچار زیان های بدنی و مالی شود (به استثنای راننده مسبب حادثه) ثالث محسوب می شود. سعدالله فغان نژاد توضیح می دهد: از آنجا که به موجب تبصره ۶ ماده ۱، ، ثالث محسوب نمی شود خسارت او نیز جبران نمی شود ولی می تواند برای جبران خسارت بدنی وارد شده، بیمه نامه حوادث راننده خریداری کند که با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه این بیمه نامه نیز اجباری شده است و شرکت های بیمه از زمان صدور بیمه نامه شخص ثالث باید در همان بیمه نامه با اخذ مبلغی اضافی، بیمه نامه حوادث راننده را نیز صادر کنند.

تکلیف دارندگان بیمه نامه در مورد افزایش مبلغ دیه

این کارشناس حقوقی با اشاره به حالتی که مبلغ دیه در میانه سال افزایش پیدا می کند، می گوید: در چنین حالتی در صورتی که بیمه نامه بر اساس مبلغ جدید اصلاح نشود شرکت بیمه همچنان خسارت را بر اساس نرخ سال قبل پرداخت خواهد کرد بنابراین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی باید بیمه نامه شخص ثالث خود را حداقل به میزان دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام خریداری کنند که مبلغ این بیمه نامه همواره معادل مبلغ ریالی دیه ابلاغی توسط رئیس محترم قوه قضائیه است. حال چنانچه در زمان اعتبار بیمه نامه مبلغ ریالی دیه افزایش یابد دارندگان بیمه نامه باید در صورت نداشتن پوشش کافی، برای تکمیل آن به شرکت بیمه مربوط مراجعه و الحاقیه بیمه نامه مربوط را دریافت کند.

مدرک لازم برای مطالبه خسارت های بدنی

وی درباره مدارکی که برای مطالبه خسارت های بدنی باید از سوی متقاضی ارائه شود، می گوید: به موجب ماده ۳ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون بیمه شخص ثالث، مدارک لازم برای بررسی و پرداخت خسارت بدنی مطلقه توسط بیمه گر و صندوق حسب مورد به شرح زیر است:
اصل یا تصویر مصدق گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب مراجع قضایی. بیمه نامه شخص ثالث یا هرگونه مدرک دیگری که حاکی از بیمه وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد. تصویر

دکمه بازگشت به بالا