خبرهای کلیکسب و کار برتر

توضیح گرامر present perfect continuous

ساختار حال کامل استمراری

Present Perfect Continuous – Structure

Structure یا ساختار این زمان در این مقاله از سری مقالات دوره های آنلاین آموزش زبان انگلیسی، به این معناست که ساختار زمان Present Prefect progressive را چگونه Produce کنیم. به مثبت، منفی یا سوالی بودن آن کاری نداریم و در حال حاضر فقط می خواهیم ساختار آن را یاد بگیریم.

آموزش آنلاین مکالمه زبان انگلیسی رایگان |آموزش مجازی زبان انگلیسی با مدرک بین المللی

به سراغ ساختار  Present Prefect progressive مثبت یا Affirmative می رویم:

Subject + Have + been + Gerund + Complement

      I        have   been    reading   under the sun.

   She       has    been    reading   under the sun.

برای اینکه این جملات را منفی کنیم، Have و Has را منفی می کنیم:

Subject + Have not + been + Gerund + Complement

      I       haven’t   been    reading   under the sun.

   She     hasn’t    been    reading   under the sun.

 در ادامه این جملات را به شکل سوالی مطرح می کنیم:

Have + Subject + been + Gerund + Complement?

Have      I     been      reading   under the sun?

 Has     she    been      reading   under the sun?

فرم پاسخ کوتاه:

Have you been reading under the sun?

Yes, I have.

No, I have not. (haven’t)

یا

Has she been reading under the sun?

Yes, she has.

No, she has not. (hasn’t)

به تلفظ کلمه Been دقت کنید:

جدول ساختار حال کامل استمراری

Present Perfect Continuous – Structure Chart

ما برای این ها زمان هم می توانیم بیارویم. برای مثال:

I have been waiting here all day/4 years/since 1993.

همچنین برای شکل سوالی از How long استفاده می کنیم:

How long have you been waiting?

این ها فعل های زمانی ای هستند که می توانند با این ساختار ترکیب شوند.

حالا نوبت شماست!

ساختار های مثبت، منفی، سوالی، پاسخ کوتاه و سوالی با wh و … همه ی این ها را تمرین کنید تا ساختار Present Prefect progressive را به خوبی یاد بگیرید. بعد از آموختن این موارد قادر خواهید بود به درستی از Present Prefect progressive استفاده کنید.

کاربردهای حال کامل استمراری

Present Perfect Continuous – Concepts

کاربرد اول حال کامل استمراری

Present Perfect Continuous – Concept 1

در این مقاله اکسیری استمراری صحبت کنیم. حتما جملاتی با این ساختار بارها و بارها در مکالمات زبان انگلیسی فیلم ها یا در کلاس زبان به گوش‌تان خورده است. این ساختار معمولا با قید های Recently یا Lately همراه است که به آن می گوییم Recent Finished Continuous Actions. کارهایی که Continuous بودند، اخیرا اتفاق افتاده اند و تمام شده اند. یعنی recently اتفاق افتادند، Continuous بودند و تمام شده اند. به مثال زیر توجه کنید:

She has been cooking since last night (= and the food on the table looks delicious).

او از شب گذشته در حال آشپزی بوده است. این یک عمل Continuous بوده و الان تمام شده است. قطعا اخیرا یا Recently اتفاقی افتاده است. چرا که متعلق به دیشب است.

دقت کنید که فعل این ساختار باید Action باشد.

چند مثال برای کاربرد اول Present Prefect Progressive

در زیر چندین مثال آورده شده است که کاربرد اول زمان Present Prefect progressive در آن آورده شده است. به این مثال ها توجه کنید:

  • Someone’s been eating my chips (= half of them have gone).
  • It’s been raining (= and the streets are still wet).
  • A: You look red! What have you been doing?
  • B: I’ve been reading under the sun.
  • A: You look exhausted! Have you been working all day?
  • B: Yes, I have!

مفهوم و کاربرد اول  Present Perfect Progressive یا حال کامل استمراری را برای شما توضیح دادیم.

حالا نوبت شماست!

چه کارهایی را اخیرا (مثلا دیروز، پریروز، دیشب، یک ربع قبل و …) انجام داده اید که تا الان تمام شده است؟ یعنی کار هایی که Continuous Action  و Recently بوده است. حالا می توانید این کارها را با Concept اول Present Perfect Progressive، به همراه قیدهای recently یا lately بگید.

کاربرد دوم حال کامل استمراری

Present Perfect Continuous – Concept 2

در این اکسیر می خواهیم راجع به Concept دوم Present Prefect progressive یا کاربرد دوم حال کامل استمراری در زبان انگلیسی با شما صحبت کنیم. در این کاربرد جملات قطعا باید با قید های For و Since ترکیب شوند. ما به این concept در Present Prefect هم اشاره کردیم.

Actions started in the past and continue to the future!

در آن جا گفتیم برای Unfinished state استفاده می شود اما در اینجا Present Prefect progressive برای Unfinished Actions استفاده می شود:

مثال:

Lionel has been following his favorite singer for years.

فعل follow یک فعل Action است. در گذشته شروع شده و هنوز هم ادامه دارد پس ما ازPresent Prefect progressive با For و Since استفاده می کنیم. قبلا هم گفتیم که For با یک Duration می آید و Since با یک .Time reference مثال:

  • She has been waiting for you all day (= and she’s still waiting now).
  • I’ve been working on this report since eight o’clock this morning (= and I still haven’t finished it).
  • They have been travelling since last October (= and they’re not home yet).

مثال آخر می گوید آن ها تمام این مدت در حال سفر بوده اند، هنوز هم در حال سفر هستند و در حال حاضر هم تمام نشده است. (Unfinished Actions)

What about States?

اما درمورد State ها چطور؟

Present Perfect simple + For & Since

مثال آن را به خاطر دارید؟

Judy has been a teacher since 2000.

جودی از سال 2000 تا به الان یک معلم است، یک معلم بوده. یعنی سال 2000 این Fact که جودی معلم است شروع شده، و هنوز هم ادامه دارد و تمام نشده است. این مبحث Concept سوم Present Perfect بود که پیشتر با همدیگر بحث کردیم.

حال کامل استمراری بسیار شبیه حال کامل است با این تفاوت که تاکید بیشتری روی استمرار آن عمل دارد.این به این معنی است که اگر عملی در گذشته اتفاق افتاده و فقط اثر آن تا الان باقی است باید از حال کامل استفاده شود. ولی اگر عملی از گذشته شروع شده و تا الان به صورت مستمر ادامه دارد باید از حال کامل استمراری استفاده نماییم. مثال‌های زیر این موضوع را شفاف‌تر می‌نماید:

.I have traveled to many places

.I have been traveling since I got this job

توجه: برای یادگیری بهتر این گرامر پیشنهاد می‌شود حتماً ابتدا را مطالعه نمایید چون زمان حال کامل استمراری بر پایه یادگیری گرامر حال کامل است.

در مثال اول گوینده روی تعداد سفرهایش تاکید دارد و مشخص نیست که هنوز هم سفر می‌کند یا خیر. اما در مثال دوم گوینده از زمانی که شغل جدیدش را به دست آورده است دائم در حال سفر کردن است و این موضوع تا همین اکنون ادامه دارد.

همانطور که مشاهده می‌کنید ساختار حال کامل استمراری به شکل زیر است:

فاعل + have/ has + been + verb + ing

برای منفی کردن جملات حال کامل استمراری کافی است کلمه not را به have یا has اضافه کنیم که البته به‌صورت فرم کوتاه رایج‌تر است.

فاعل + haven’t/ hasn’t + been + verb + ing

در زیر چند مثال جمله منفی آورده شده است:

.I haven’t been watching a good movie for a while

مدتی است که فیلم خوبی ندیده‌ام.

.My friend hasn’t been coming to gym since Friday

دوستم از جمعه تا حالا به باشگاه نیامده است.

برای تبدیل جمله حال کامل استمراری به حالت سوالی کافی است افعال کمکی have یا has را از وسط جمله به ابتدای جمله بیاوریم.

مثال‌های زیر را مطالعه کنید:

.Jack has been working hard lately

جک اخیراً به شدت کار می‌کند.

? Has Jack been working hard lately

آیا جک اخیراً به شدت کار می‌کند؟

 They have been living in the U.K since 1989.

آن‌ها از ۱۹۸۹ در انگلیس زندگی کرده‌اند.

 Have they been living in the U.K since 1989?

آیا آن‌ها از ۱۹۸۹ در انگلیس زندگی کرده‌اند؟

برای ساخت سوال wh- کافی است have و has را به ابتدای جمله بیاوریم و کلمه پرسشی را به ابتدای جمله قبل از have و has اضافه کنیم.

They have been living in the U.K since 1989.

How long have they been living in the U.K?

چند وقت است که آن‌ها در انگلیس زندگی می‌کنند؟

Where have they been living since 1989?

آن‌ها از سال ۱۹۸۹ در کجا زندگی می‌کنند؟

استفاده از کلمات since و for

دو کلمه since و for در جملاتی که با حال کامل استمراری ساخته می‌شوند بسیار کاراریی دارند. Since به زمان شروع یک عمل یا یک فعالیت اشاره دارد ولی کلمه for به مدت زمانی که آن عمل به طول انجامیده است اشاره می‌کند. به زبان دیگر کلمه since از مبدا زمانی یک فعالیت تا کنون است اما کلمه for یک بازه زمانی مشخص را تعریف می‌کند. جالب اینجاست که کلمه for می‌تواند به جای کلمه since استفاده شود و یک بازه زمانی را از شروع یک فعالیت تا کنون توصیف کند اما کلمه since لزوماً نمی‌تواند جایگزین کلمه for باشد.

در جدول زیر مثال‌هایی برای شما آورده شده است:

For Since
A long time

A while

۱۰ years

۱۸ months

….۱۹۸۹

…. last Monday

…. I was a kid

…. She was born

به چند مثال دیگر توجه نمایید:

Grandma hasn’t been eating anything since yesterday.

.مادربزرگ از دیروز چیزی نخورده است

Grandma hasn’t been eating anything for 24 hours.

.مادربزرگ ۲۴ ساعت است که چیزی نخورده است

I’ve worked in this office since 10 years ago.

.من از ۱۰ سال پیش در این دفتر کار کرده‌ام

I’ve worked in this office for 10 years.

.من ۱۰ سال است که در این دفتر کار کرده‌ام

خودآزمایی

(جواب سوالات را با ذکر شماره سوال، در قسمت دیدگاه‌های این مطلب بنویسید)

۱– How long have you …………. waiting ?

a)been

b)had

۲– I’ve been ………..care of this puppy since 2018.

a)taking

b)taken

۳– We’ve ………. the president once.

 a)met

 b)been meeting

دکمه بازگشت به بالا