اقتصادیکسب و کار برتر

دیه شکستگی بینی

در شرع و قانون مجازات اسلامی، جان و بدن تمام افراد دارای حرمت است و هیچ‌کس حق ندارد به جان و بدن دیگری تعرض و سوءقصد نماید و یا آسیبی وارد کندشما برای آگاهی از اطلاعات در مورد همه ی دیه ، جرائم ، میتوانید به سایت مشاوره حقوقی مراجعه کنید. این موضوع آنقدر حائز اهمیت است که قانون، برای این نوع جرایم، مجازات در نظر گرفته است. در رابطه با آسیب‌های جسمی نیز پرداخت دیه و ارش در نظر گرفته شده است، تا جبرانی برای آسیب وارد شده باشد.

در واقع دیه، مقدار مال معینی است که برای هر صدمه بدنی، مشخص شده است. یکی از مهم‌ترین اعضای بدن که درگیر حادثه‌های فراوانی می‌شود، بینی است. خوشبختانه برای این عضو دیه مشخص شده است و میزان آن با توجه به شدت و نوع آسیب متفاوت است. در این مقاله از مجله بیمه به بررسی میزان دیه انواع صدمات وارد شده به بینی و شکستگی بینی در سال ۱۴۰۲ می‌پردازیم.

دیه بینی در سال ۱۴۰۲

مبلغ نرخ دیه ۱۴۰۲ در ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ اعلام شد. بر اساس اعلام قوه قضاییه، مبلغ دیه سال ۱۴۰۲ در ماه حرام برابر با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و برای ماه غیرحرام ۹۰۰ میلیون تومان است. در واقع دیه انسان کامل در سال ۱۴۰۲، نسبت به سال ۱۴۰۱، با افزایش ۳۳ درصدی همراه بوده است.براساس قانون و حوادث مختلف دارای مقدار مشخصی دیه است. دیه قتل و منافع اعضا؛ در دیه قتل شخص باید دیه کامل را بپردازد. در محاسبه دیه منافع اعضا نیز در نظر می‌گیرند، که چه منفعتی از عضو ساقط شده است. معمولا هنگام محاسبه دیه، دادگاه مبلغ را به شکل درصدی از دیه کامل انسان تعیین می‌کند و آن را با توجه به نرخ دیه در آن سال مورد محاسبه قرار می‌دهد.

همانطور که گفته شد برای بینی، دیه تعیین شده است. ممکن است در تصادف و یا دعوا، بینی آسیب ببیند که با توجه به نوع و میزان آسیب، دیه متفاوتی دارد. دیه از بین رفتن بینی در سال ۱۴۰۲، همچنین دیه شکستن بینی و استخوان آن، در صورتی که موجب از بین رفتن بینی شود، برابر با دیه یک انسان کامل است. از بین رفتن هریک از پره‌های بینی یا پرده میان دو سوراخ نیز موجب یک سوم دیه کامل و پارگی بینی، در صورتی که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک سوم دیه کامل است.

Broken nose

۱دیه قطع کردن بینی

ممکن است در یک درگیری و یا تصادف، بینی فرد به شکلی مورد آسیب قرار گیرد که کاملا قطع شود و یا نرمه‌ای که پایین استخوان بینی است از بین برود. مطابق ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، دیه بینی، در مواردی که بینی قطع شود یا نرمه پایین استخوان بینی از بین برود، دیه کامل است. بنابراین، بر اساس نرخ دیه کامل در سال ۱۴۰۲ که ۹۰۰ میلیون تومان است، در صورتی که بینی فرد قطع شود و یا نرمه استخوان آن از بین برود، دیه بینی او، ۹۰۰ میلیون تومان می شود.

۲دیه شکستن بینی

در برخی موارد صدمات وارد شده به بینی، در اتفاقاتی نظیر تصادف و یا دعوا، منجر به شکستگی دماغ می‌شود. مطابق ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی، دیه شکستن بینی، در سه حالت بررسی می‌شود:

  • اگر شکستگی استخوان بینی، باعث فساد بینی یا از بین رفتن آن شود، دیه کامل انسان به فرد تعلق می‌گیرد. البته در صورتی که بتوان، شکستگی استخوان را بدون اینکه عیب و نقصی در آن بماند اصلاح نمود، یک دهم دیه کامل به آن تعلق می‌گیرد که بر اساس نرخ دیه ۹۰ میلیون تومان است.
  • در صورتی که شکستگی بهبود یابد، اما همراه با عیب و نقص در بینی باشد، موجب ارش می شود. ارش دیه شکستن دماغ، ۴ درصد دیه انسان کامل در نظر گرفته می شود. البته این میزان، بسته به نظر قاضی و میزان آسیب، متغیر است.
  • چنانچه بر اثر شکستن بینی، بویایی فرد از دست برود، دیه از دست دادن حس بویایی، به وی تعلق خواهد گرفت. از بین رفتن کامل بویایی، دیه کامل دارد و از بین بردن قسمتی از آن شامل ارش می‌شود.

۳دیه پاره شدن بینی

ممکن است بر اثر حادثه تصادف یا دعوا، بینی پاره شود. این صدمه چه به صورت عمدی باشد، چه به صورت غیر عمدی، شامل دیه می‌شود. چنانچه پارگی بینی، موجب از بین رفتن بینی یا نوک آن نگردد، یک سوم دیه کامل که ۳۰۰ میلیون تومان است، به فرد تعلق می‌گیرد و در صورتی که پارگی بهبود پیدا کند، یک دهم دیه کامل، یعنی ۹۰ میلیون تومان به فرد تعلق می‌گیرد.

۴دیه فلج کردن بینی

طبق ماده ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی، میزان دیه فلج کردن بینی، دو سوم دیه کامل است. در صورتی که در یک دعوا یا تصادفی، بینی فرد فلج شود، وی مشمول یک سوم دیه کامل خواهد شد.

۵دیه از بین رفتن نوک بینی

بر اساس ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی، دیه بینی، در مورد از بین بردن نوک آن که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل است که بر اساس متن مقرر در قانون و مبلغ دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۲، چهارصد و پنجاه میلیون تومان محاسبه می گردد.

۶دیه از بین رفتن پرده میانی یا پره‌های بینی

آسیب به بینی

یکی از صدمات پر تکرار برای بینی، از بین رفتن پرده میان دو سوراخ یا پره‌های بینی است. مطابق ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی، دیه از بین رفتن پره‌های بینی، به این صورت است:

از بین رفتن هریک از پره های بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یک سوم دیه کامل است که میزان آن، بر اساس نرخ دیه ۱۴۰۲، سیصد میلیون تومان است.

۷دیه از بین رفتن نرمه بینی

در برخی موارد ممکن است صدمات وارد شده به بینی موجب از بین رفتن تمام نرمه بینی یا از بین رفتن مقداری از استخوان دماغ شود. طبق ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، میزان دیه از بین رفتن نرمه بینی، عبارت است از:

اگر از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی، در یک دفعه اتفاق افتاده باشد، موجب دیه کامل است. بنابراین اگر نرمه بینی، در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی، در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه، دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین می شود.

۸دیه کبودی و ورم بینی

کبودی و ورم بینی، مسئله‌ای است که ممکن است در هر دعوا و درگیری برای افراد پیش بیاید. بنابر ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی، دیه کبود شدن صورت، سه هزارم دیه کامل است.

۹دیه کوفتگی بینی

گاه ممکن است بر اثر صدمه وارد شده به بینی، فرد دچار کوفتگی شود و هیچ‌گونه شکستگی نداشته باشد. طبیعتا در این مورد نیز شخص مستحق دریافت دیه است ولی به دلیل اینکه، کوفتگی میزان و تعریف مشخصی ندارد، نیاز است تا پس از بررسی پزشکی قانونی، مطابق نظر قاضی ارش در نظر گرفته شود.

۱۰دیه خراشیدگی بینی

اگر خراشیدگی بینی بدون خونریزی باشد، حارصه نام دارد و قانون‌گذار در ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی، اقدام به تعیین دیه، برای صدمات وارد شده به سر و صورت نموده و میزان دیه آن را یک صدم دیه کامل تعیین کرده است که بر اساس نرخ دیه کامل سال ۱۴۰۲، ۹ میلیون تومان است.

۱۱دیه انحراف و کج شدن بینی پس از عمل جراحی

امروزه تعداد عمل‌های جراحی بینی بسیار افزایش یافته است، در مواردی این عمل‌ها دچار خطا می‌شوند و نتیجه مطلوبی را برای فرد ندارند. طبق ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی: «در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می شود.» بنابر این ماده، در صورتی که بینی در اثر عمل جراحی یا هر اقدام دیگری، دچار کجی و انحراف شود، با نظر کارشناس دادگستری ارش داشته و دارای دیه مقدر نمی‌باشد.

۱۲دیه سوراخ کردن بینی

بر اساس ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، میزان دیه، اگر سوراخ کردن دو سمت بینی و پرده فاصل میان آن‌ها باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک سوم دیه کامل است؛ طبق ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی، اگر یک سمت بینی سوراخ شود و بهبود نیابد، مشمول دیه می‌شود و مقدار آن یک نهم دیه کامل است که بر اساس میزان دیه در سال ۱۴۰۲، صد میلیون تومان است.

۱۳دیه دامیه بینی

بنابر ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی، در بحث جراحات سر و صورت و دیه آن‌ها: «دامیه، جراحتی است که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد» بر اساس همین ماده قانونی، دیه چنین جراحتی در بینی، دو صدم دیه کامل است که بر اساس میزان دیه در سال ۱۴۰۲، هجده میلیون تومان است.

دیه بینی در ماه حرام

برخی افراد دچار این اشتباه می‌شوند که دیه شکستگی دماغ در ماه‌های حرام بصورت دو برابر محاسبه می‌شود. اما در ماه‌های حرام یعنی ماه محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه نحوه محاسبه دیه بینی دارای شرایط دیگری است.
مطابق با قانون مجازات اسلامی، چنانچه بینی شخص در یکی از چهار ماه حرام دچار شکستگی شود، شامل یک دیه کامل به اضافه یک سوم دیه کامل است.

چگونه می‌توان هزینه عمل بینی را از شرکت بیمه دریافت کرد؟

شرکت بیمه تکمیلی هزینه‌های عمل زیبایی بینی را پرداخت نمی‌کند، اما اگر بینی شما طی حادثه‌ای مثل زمین خوردن و ضربه خوردن دچار انحراف شده باشد برای دریافت هزینه عمل آن از شرکت بیمه تکمیلی‌ باید اسناد و مدارک لازم را جهت اثبات عمل بینی به پزشک مربوطه ارائه دهید. این اسناد شامل عکس قبل از جراحی، تصویر ام آر آی، تاییدیه پزشک جراح و… است. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه و در خصوص بیمه عمل زیبایی، می‌توانید مقاله را بخوانید. اگر قصد را دارید، می‌توانید از کارشناسان بیمه دات کام مشاوره و راهنمایی بگیرید.

گرفتن دیه تصادف چقدر طول می‌کشد؟

لازم است بدانید که مدت زمان پرداخت دیه در تصادفات و آسیب به بینی بعد از بررسی پزشکی قانونی و رای نهایی دادگاه ۱۵ روز است. اما این مدت زمان با توجه به شرایط شرکت‌های بیمه‌گر می‌تواند متفاوت باشد. گاهی پرداخت دیه توسط شرکت‌های بیمه‌گر ۲ الی ۳ ماه و در برخی موارد نیز یک سال ممکن است زمان ببرد. بنابراین نمی‌توان یک زمان مشخص را در این باره اعلام کرد.

دیه قصور پزشکی عمل جراحی بینی چگونه تعیین می‌شود؟

اگر بینی شما به دلیل قصور پزشکی و در حین جراحی دچار آسیب و مشکل شده است باید برای دریافت خسارت و شکایت از پزشک با ارائه مدارک و مستندات به پزشکی قانونی مراجعه کنید. لازم است بدانید در چنین مواردی همه چیز به شواهد، مستندات و نظر پزشکی قانونی بستگی دارد. در صورت تایید توسط پزشکی قانونی و اثبات قصور پزشکی، شما می‌توانید خسارت خود را مطابق با آن‌چه مراجع قضایی تعیین می‌کنند، دریافت نمایید.

آیا بیمه دیه بینی را پرداخت می‌کند؟

احتمالا می‌پرسید آیا بیمه هزینه جراحی بینی را پرداخت می‌کند؟ پزشک تحت پوشش این بیمه قرار می‌گیرد یا بیمار؟ در پاسخ به این سوال و در همین ابتدا باید بدانید که بیمه تکمیلی هزینه جراحی‌های زیبایی را به عهده نمی‌گیرد. اما اگر بینی شما دچار آسیب شده است و مشکل خاصی دارد، در صورت تایید و ارائه مدارک می‌توانید با بیمه مربوطه برای انجام اعمال درمانی اقدام نمایید.

بیمه تکمیلی وظیفه‌ای در قبال قصور پزشکی ندارد اما پزشکان می‌توانند از بیمه مسئولیت پزشکان برای پرداخت دیه در چنین مواردی استفاده کنند. بیمه مسئولیت پزشکان خسارات وارد آمده به بیماران را تا سقف تعهداتش جبران می‌کند. در بیمه مسئولیت پزشکان، هم پزشک و هم بیمار تحت پوشش بیمه قرار دارد. به عبارتی شرکت بیمه‌گر با پرداخت خسارت بیمار هم از بیمار و هم از پزشک حمایت می‌کند.

اگر بینی شما در تصادف رانندگی آسیب ببیند شرایط چگونه است؟ لازم است بدانید بیمه شخص ثالث خسارات مالی و جانی اشخاص ثالث را جبران می‌کند. بر اساس قوانین بیمه مرکزی، این بیمه دیه آسیب‌های جانی ایجاد شده در تصادفات را بر اساس نرخ دیه به زیان‌دیدگان پرداخت می‌کند. در مورد راننده مقصر نیز در صورت داشتن پوشش تعهدات راننده، بیمه شخص ثالث خسارات جانی او را جبران می‌کند

 

دکمه بازگشت به بالا