خبرهای کلیکسب و کار برتر

ترکیبات آنتی اسکالانت چیست؟

آنتی اسکالانت یکی از مواد شیمیایی ضد اسکالانت در صنعت تصفیه آب است و کاربرد اصلی آن در سیستم های تصفیه آب اسمز معکوس برای جلوگیری از رسوب غشاء RO می باشد.

عوامل ضد رسوب گروهی از مواد شیمیایی هستند که برای جلوگیری از تجمع نمک بر روی غشاهای غشا استفاده می شوند و در مرحله پیش تصفیه تجهیزات تصفیه آب صنعتی تزریق می شوند. برای آشنایی بیشتر با این مواد شیمیایی، با آبان شیمی پالایش همراه باشید.
افزایش تو |پاک کننده
آنتی اسکالانت چیست؟

آنتی اسکالانت یک آنتی اسکالانت است که به سیستم های نمک زدایی RO برای تمیز کردن سیستم های تصفیه آب و جلوگیری از رسوب غشای صنعتی تزریق می شود.

آب خام حاوی مواد محلول و نمک های معدنی است که هنگام عبور از غشاء روی غشاء ایجاد می شود. این رسوبات در نهایت منافذ غشاء غشایی را می بندند و کارایی سیستم نمک زدایی RO را کاهش می دهند.

آنتی اسکالانت محلولی است که برای کاهش اثر رسوباتی مانند کربنات کلسیم (CaCO3)، سولفات کلسیم (CaSO4)، سولفات باریم (BaSO4) و سولفات استرانسیوم (SrSO4) که بر روی غشاهای پلی آمید یا غشاهای مورد استفاده به عنوان یک ماده پاک کننده تشکیل می شوند، استفاده می شود.

لزوم استفاده از علف کش ها

آب ورودی به دستگاه اسمز معکوس حاوی نمک های محلول کلسیم، منیزیم و سایر مواد محلول است و با عبور از غشای دستگاه اسمز معکوس، این نمک های محلول روی غشای اسمز معکوس تجمع می یابند.

رسوب روی سطح غشای صنعتی کارایی غشاء سیستم RO را در حذف جامدات محلول کاهش می دهد، بنابراین از مواد ضد رسوب برای حذف رسوب تشکیل شده بر روی غشا استفاده می شود.

عدم استفاده از عامل ضد رسوب در سیستم اسمز معکوس صنعتی منجر به مشکلات زیر می شود:

کاهش راندمان تولید و افزایش تولید TDS

تعداد جریان های خروجی را کاهش دهید

باز شدن غشاء و پارگی غشاء در اثر تجمع رسوب

بنابراین با استفاده از یک آنتی اسکالانت با کیفیت و تزریق مداوم به سیستم با دوز مشخص می توان از بروز این مشکلات جلوگیری کرد و در نتیجه عمر ممبران را افزایش داد.

عملکرد مخالف

آنتی اسکالانت ها در تجهیزات نمک زدایی صنعتی آلاینده های موجود در آب را چسبانده و از چسبیدن لجن به غشای سطحی جلوگیری می کنند.

این ماده آلاینده ها و محلول های آبی را از غشا عبور داده و این مواد را به همراه پساب از سیستم RO خارج می کند.

عدم استفاده از آنتی اسکالانت باعث آسیب جدی به ممبران دستگاه RO و کاهش دبی خروجی و همچنین افزایش TDS آب می شود. بنابراین استفاده از دستگاه های اسمز معکوس در RO برای افزایش طول عمر ممبران و همچنین افزایش راندمان جریان خروجی ضروری است.

فرآیند فعالیت ضد میکروبی در غشای سیستم تصفیه RO به دلیل عمل عوامل ته نشینی رخ می دهد، در هنگام عبور از غشا باعث تاخیر در تشکیل لخته می شود و در نتیجه از تشکیل لخته در غشای محافظ جلوگیری می کند.

نحوه تزریق آنتی اسکانت

نقطه ضد تزریق در سیستم های نمک زدایی صنعتی روش اسمز معکوس RO بعد از فیلتر شنی و کربنی و قبل از فیلتر میکرونی است. در این حالت در فیلتر میکرون به دلیل اثر حفاظت از زنگ زدگی رسوب کمتری ایجاد می شود.

با تزریق عامل پوستی در سیستم نمک زدایی RO، عمر میکروفیلتر و عمر ممبران افزایش یافته و از تشکیل رسوب در غشای غشا جلوگیری می شود.

مقدار مناسب آنتی اسکالانت باید با آب تمیز رقیق شده و با دوز مشخص با استفاده از پمپ دوز به سیستم تزریق شود.

دکمه بازگشت به بالا