ورزش

کسب ۱۱ مدال توسط وزنه‌برداران نوجوان و جوان ایران در قهرمانی آسیا

به گزارش شفاف، رقابت های وزنه برداری قهرمانی جوانان آسیا در ازبکستان برگزار می شود. مسابقات رده های 89 و 96 نوجوانان و جوانان برگزار شد که نمایندگان ایران با کسب 3 مدال طلا، 4 نقره و 4 برنز به مقام قهرمانی رسیدند. ایران چهار نماینده داشت و هر چهار مدال را کسب کرد.

نتایج وزنه برداران ایران به شرح زیر است:

دسته 89 کیلوگرم نوجوانان

1- علیرضا معینی ایران با 166 ضربات یک ضرب، 191 کیلوگرم دوضرب و 357 کیلوگرم در مجموع (2 مدال طلا در یک ضرب و مجموع و نقره در حرکت دوضرب) رکورد یک ضرب آسیا را یک کیلوگرم بهبود بخشید.
2- اولیموف از ازبکستان با رکورد 145 یکضرب، 192 دوضرب و مجموع 337 کیلوگرم (دوضرب طلا و 2 یکضرب و مجموع مدال نقره)
3- علی کشتکار از ایران با 141 حرکت یکضرب، 186 حرکت دوضرب و مجموع 327 کیلوگرم (2 مدال برنز در ضربات دوضرب و مجموع)

دسته 96 کیلوگرم نوجوانان
1- آبوربک از ازبکستان با 136 پرش انفرادی، 163 پرش دوضرب و مجموع 299 کیلوگرم (3 مدال طلا)
2- سورجبک از ترکمنستان با 135 ضرب یک ضرب، 159 ضربات دوضرب و مجموع 294 کیلوگرم (2 مدال نقره در ضربات دوضرب و مجموع و برنز در ضربات تک ضرب)
3- امیرحسین سپه آجرلو از ایران با 135 ضرب یک ضرب، 155 دوضرب و مجموع 290 ​​کیلوگرم (نقره در حرکت یک ضرب و 2 مدال برنز در حرکت دوضرب و مجموع)

دسته 96 کیلوگرم جوانان
1- علی یوسف از عربستان با رکورد 151 یکضرب، 193 جفت و مجموع 344 کیلوگرم (2 مدال طلا دو نفره و مجموع و نقره انفرادی)
2- محمد توفیق پوزش از ایران با رکورد 155 حرکت یکضرب، 183 حرکت دوضرب و مجموع 338 کیلوگرم (یک مدال طلا و 2 مدال نقره دوضرب و مجموع)
3- هوجان جونگ از کره جنوبی با رکورد 145 حرکت یکضرب، 178 حرکت دوضرب و مجموع 323 کیلوگرم (3 مدال برنز)

دکمه بازگشت به بالا