اقتصادی

۴۸ درصد تولید گوشت قرمز در قم مازاد نیاز استان است

رویداد برتر/قم معاون توسعه دام جهاد کشاورزی استان قم درباره دام سنگین استان گفت: به طور متوسط ​​92 هزار راس گوساله اصیل، دورگه و بومی با مجموع تولید نزدیک به 29 هزار تن داریم که بر این اساس 48 راس گوساله اصیل، دورگه و بومی داریم. درصد مازاد در تولید گوشت قرمز.

منصور دیان اردستانی، معاون توسعه دامپروری جهاد کشاورزی استان قم در گفت وگو با خبرنگار رویداد برتر، اظهار کرد: 270 هزار راس گوسفند با تولید نزدیک به 1800 تن گوشت قرمز، 110 هزار راس بره پرورشی با تولید گوشت قرمز. تولید 5200 تن. 69 هزار راس بره پرورشی با 23 تن گوشت، 90 هزار راس بز با تولید 1100 تن و در مجموع 8100 تن تولید گوشت دام سبک در استان.

دیان اردستانی درباره دام سنگین استان گفت: به طور متوسط ​​92 هزار راس گوساله اصیل، دورگه و بومی با مجموع تولید نزدیک به 29 هزار تن داریم و بر این اساس در تولید گوشت قرمز 48 درصد مازاد بر تولید وجود دارد.

معاون توسعه امور دام جهاد کشاورزی استان قم یکی از مشکلات را مازاد دام عنوان کرد و ادامه داد: در این راستا وزارت کشور صادرات را مد نظر دارد و به محض اینکه دستورالعمل های استانی متولد شود. اعلام کرد صادرات دام در کانون توجه اتحادیه محقق خواهد شد.

دیان اردستانی یکی دیگر از اقدامات مربوط به دام مازاد تولید را خرید حمایتی دانست و گفت: خرید دام توسط سازمان جهاد کشاورزی با محوریت اتحادیه دامداران انجام می شود و در این راستا این انجمن پنج دامداری سبک و سنگین را تامین می کند. حیوانات به صورت قراردادی به صورت ذبح و بسته بندی لاشه در سردخانه ها تحت نظارت حمایت دامپروری.

معاون توسعه امور دام جهاد کشاورزی استان قم تصریح کرد: بزرگترین مجتمع دامپروری کشور شهر با ظرفیت 39 هزار راس گوساله پرواری و 134 هزار راس بره پروار و همچنین مجتمع تولید شیر با ظرفیت 399 واحد است. 15 هزار حیوان در استان قم زندگی می کنند که این مجموعه می تواند تهدید یا فرصتی برای استان باشد.

دیان اردستانی با بیان اینکه پس از اجرای طرح ارتقای یارانه ها به دلیل افزایش هزینه های تولید در واحدها با مازاد تولید مواجه هستیم، تصریح کرد: تنها راه حل افزایش مصرف است و انتظار داریم دولت چنین اقدامی را اتخاذ کند. سازوکار. افزایش قدرت خرید بنابراین تنها راه غلبه بر مشکلات واحدهای دامپروری ترویج و افزایش مصرف است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا