اقتصادی

افزایش ۱۰ درصدی تولید خودروسازان

آمار عملکرد خودروسازان بزرگ در هفت ماهه امسال نشان می دهد که ایران خودرو و سایپا (و پارس خودرو به عنوان بخشی از سایپا) در مجموع نزدیک به 566 هزار دستگاه خودرو تولید کرده اند که حدود 10 درصد بیشتر از تولید هفت ماهه است. آمار 1400. این خودروسازان در مدت یاد شده سال جاری بیش از 621 هزار و 600 دستگاه خودرو فروخته اند.

به گزارش رویداد برتر، پس از آن که آمار عملکرد امسال خودروسازان آنلاین نشان داد که کل تولید خودرو نسبت به شهریور افزایش یافته است، اما بررسی نقطه به نقطه نشان می دهد که تولید آنلاین نسبت به شهریور پنج خودرو اما هفت دستگاه افزایش داشته است. خودروها نسبت به شهریور کاهش تولید نشان می دهند.

بر این اساس، تحلیل آمارها و صورت های مالی گزارش شده به سازمان بورس از سوی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو (به عنوان زیرمجموعه سایپا) نشان می دهد که در هفت ماهه امسال، حجم تولید خودرو در کشور این خودروسازان به 565 هزار و 886 دستگاه خودرو رسیده و 621 هزار و 636 دستگاه نیز حساب مالی ثبت کرده اند.

ایران خودرو 304 هزار و 669 دستگاه تولید و 322 هزار و 658 دستگاه فروخته است.

گروه صنعتی ایران خودرو در هفت ماهه امسال 304 هزار و 669 دستگاه خودرو تولید و 322 هزار و 658 دستگاه به فروش رساند. آمار فروش بهتر از آمار تولید است تا نشان دهنده تکمیل و عرضه خودروهای ناقص از اردیبهشت تا ماه قبل باشد.

از مجموع تولیدات گروه صنعتی ایران خودرو، 187 هزار و 554 محصول خانواده پژو تولید و 200 هزار و 722 دستگاه از این خودرو به فروش رسید.

ایران خودرو در هفت ماهه سال 1401، 43 هزار و 761 دستگاه از محصولات خانواده صمد تولید و برای 40 هزار و 128 دستگاه فاکتور فروش صادر کرد.

همچنین در این مدت 40 هزار و 987 قطعه دنا، 14 هزار و 117 قطعه رانا و 8324 قطعه تارا تولید شد که 43 هزار و 102 قطعه دنا، 22 هزار و 924 قطعه رانا و 8377 قطعه تارا تولید شد. به ترتیب فروخته شدند..

ایران خودرو در حوزه محصولات مونتاژی از ابتدای امسال تا پایان مهرماه 8 هزار و 683 دستگاه هایما تولید و 6 هزار و 797 دستگاه به فروش رساند.

همچنین این گروه صنعتی در آمار تولید خود در این مدت به تولید یک هزار و 243 دستگاه دیگر محصولات ایران خودرو اشاره کرده که 243 دستگاه در آنلاین ماه تولید شده و 608 دستگاه به فروش رسانده است.

سایپا 187 هزار و 549 دستگاه تولید کرد و 220 هزار و 643 دستگاه فروخت.

گروه خودروسازی سایپا در مدت مذکور در مجموع 187 هزار و 549 دستگاه خودرو تولید کرد که از این تعداد 147 هزار و 950 دستگاه از خانواده X200 (تیبا، ساینا و کوئیک)، 23 هزار و 71 دستگاه وانت سایپا، 16 هزار و 438 دستگاه بود. سهام شاهین و 90 واحد از دیگر محصولات این شرکت (مربوط به ماه های قبل از شهریور) می باشد.

از سوی دیگر گروه خودروسازی سایپا از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه 1401 تعداد 220 هزار و 643 دستگاه خودرو فروخته است که از این تعداد 177 هزار و 553 دستگاه تیبا، ساینا و کوئیک و 26 هزار و 725 دستگاه 151 دستگاه سایپا وانت، 16 هزار و 138 دستگاه شاهین بوده است. و 227 محصول دیگر سایپا فاکتور شده است. تمامی 227 محصول دیگر فروخته شده سایپا مربوط به مرداد و شهریور است (225 محصول دیگر سایپا در مرداد و دو محصول در شهریور ماه فروخته شده است).

پارس خودرو 73 هزار و 668 دستگاه تولید کرد و 78 هزار و 335 دستگاه فروخت

در نهایت شرکت پارس خودرو زیرمجموعه گروه سایپا در هفت ماهه امسال 73 هزار و 668 دستگاه خودرو تولید و برای 78 هزار و 335 دستگاه فاکتور فروش صادر کرد.

از تعداد خودروهای تولیدی پارس خودرو در این مدت، 39 هزار و 244 دستگاه سهم محصولات گروه Q200 بوده و 44 هزار و 133 دستگاه به فروش رسیده است.

همچنین در مدت مذکور 32 هزار و 241 دستگاه گیر کوییک معمولی، 194 دستگاه کوییک اس (تولید سه ماهه اول) و هزار و 352 دستگاه کوییک پلاس اتوماتیک تولید شد. بر این اساس، دقیقاً 32 هزار و 241 دستگاه از محصولات کویک دنده ای استاندارد، 194 دستگاه کویک اس و 1352 دستگاه کویک پلاس اتوماتیک، صورتحساب مالی ثبت شد.

پارس خودرو همچنین در دوره هفت ماهه یک هزار و 401 دستگاه ساینا تولید و فروش 400 دستگاه را به ثبت رساند که از این تعداد 399 دستگاه در چهار ماهه، یک دستگاه در مرداد ماه فروخته شد و در شهریور و مهرماه هیچ فروشی انجام نشد.

پارس خودرو در این مدت 237 دستگاه پراید نیز تولید کرد که از این تعداد 120 دستگاه مربوط به آنلاین ماه بود اما در این هفته هیچ فروش نداشت. همچنین این گروه خودروسازی، فاکتور و تجاری سازی پنج دستگاه خودروی برلیانس ساخت سال های قبل از 1401 را در آمار هفت ماهه شهریور ماه ثبت کرد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا