اقتصادی

چرا حق‌آبه سالانه کشاورزی خوزستان محقق نشده است؟

رویداد برتر/خوزستان نماینده اهواز در شورای اسلامی با انتقاد از کاهش حق آبه کشاورزی خوزستان توسط وزارت نیرو گفت: بر اساس سند آب حق آبه کشاورزی و باغی خوزستان 20 میلیارد مترمکعب در سال است که این رقم محقق نشد. هر سال توسط وزارت نیرو

سید کریم حسینی در گفت وگو با رویداد برتر، با انتقاد از کاهش حق آبه کشاورزی خوزستان از سوی وزارت نیرو، اظهار کرد: بر اساس سند آب که با کار کارشناسی در دو سال گذشته تصویب شده، 20 میلیارد مترمکعب برای کشاورزی و باغداری است. قرار بود از حق آبه سالانه خوزستان استفاده شود اما وزارت نیرو در یک سال به این رقم نرسیده است.

وی افزود: قطعاً خشکسالی و خشکسالی بر این تعداد اثرات مثبت و منفی خواهد داشت، اما با توجه به اینکه روی سند آب کار کارشناسی شده و همچنین خوزستان اولین تولیدکننده محصولات کشاورزی در کشور است، روی این وزارتخانه حساب می کنیم. انرژی برای اجرای بهتر این سند

نماینده اهواز در شورای اسلامی گفت: کشاورزی قطب توسعه کشور است و خوزستان به عنوان یکی از استان های پیشرو در تولیدات کشاورزی و باغی باید تامین آب را در دستور کار وزارت نیرو قرار دهد.

حسینی ادامه داد: خوزستان دارای زمین های کشاورزی بسیار مناسب و همچنین منابع آبی فراوانی است که برای اختلافات کشاورزی بسیار مناسب است. طرح 550 هزار هکتاری رهبر معظم نیز از نظر کشاورزی یکی از پتانسیل های اضافی استان است که برای تولید نیاز به آب دارد و در این راستا حق آبه مصوب خوزستان باید اجرایی شود.

وی با بیان اینکه خوزستان در اولویت تخصیص حق آبه در کشور است، ادامه داد: وزارت نیرو باید 20 میلیارد مترمکعب حق آبه را به استان اختصاص دهد که برای کشاورزی و باغداری خوزستان در نظر گرفته شده است، اما متاسفانه این موضوع مشکل است. متوجه نشده است.

نماینده شورای اسلامی شهر اهواز گفت: در فصول خاصی ممنوعیت و محدودیت کشت وجود دارد و یا در فصول خاصی به دلیل عدم تخصیص آب مجوز کشت به تعویق افتاده است که این به معنای حق آبه استان است. از نظر کشاورزی 20 میلیارد متر مکعب و باغ قابل تحقق نیست.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا