خارجی

تأثیرگذاری تئاتر خیابانی چشمگیرتر از کارهای صحنه‌ای است

کارگردان نمایش «فلش بک» در گفت و گو با آنا;

کارگردان برنامه «فلش بک» گفت: درست است که نمایش های صحنه ای را بیشتر دوستداران تئاتر می بینند و مخاطبان کارهای خیابانی معمولی هستند اما تاثیر کار تئاتر خیابانی بیشتر از صحنه است.

وی افزود: کل نمایش بیست و پنج دقیقه است و سه بازیگر دارد.

امینی بیان کرد: در چهارمین جشنواره تئاتر سردار چهار اجرا داشتیم که سال گذشته به پایان رسید و سه اجرا در رودسر و اجرای امروز در یکی از مدارس تهران لغو شد.

وی با اشاره به استقبال عمومی از اجراهای تئاتر خیابانی، بیان کرد: به هر حال وضعیت تئاتر خیابانی با صحنه متفاوت است، زیرا مشخص است در کجا اجرا می شود، تئاتر صحنه ای مخاطب خاص خود را دارد. و مخاطب عام هم کمتر است، اما تئاتر خیابانی مخاطب عام دارد، حتی یک رفتگر گوشه خیابان برای دیدن این کار می آید و آنهایی که جایی نشسته اند یا کاری ندارند برای دیدن کارهای خیابانی می آیند اما با این حال تأثیر بسیار خوبی دارد و عکس العملی برای مردم ایجاد می کند و به نظر من تأثیر تئاتر خیابانی بیشتر از یک صحنه است.

امینی درباره دیگر فعالیت های خود نیز توضیح داد: نمایش دیگری را با عنوان «آواها در خاک» به فجر تقدیم کردم که آن هم یک کار خیابانی است و منتظر اعلام آثار برگزیده هستیم.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا