جامعه

تولد دانشکده‌های مهارت و کارآفرینی اتفاقی ویژه‌ با چشم‌اندازی روشن

گروه استانی خبرگزاری آنا; خرداد 1400 «آیین نامه تأسیس و مدیریت دانشکده های مهارتی و کارآفرینی» به مدیران استان ها و واحدهای ویژه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ و مورد تأکید قرار گرفت. این آیین نامه که به تفصیل به واحدهای دانشگاهی تحویل داده شده است، حاوی مواردی چون مقدمه و تعاریف، تأسیس مدارس مهارتی و کارآفرینی، اداره آموزشگاه های مهارتی و کارآفرینی، آموزش کوتاه مدت و … می باشد.

واحدهای دانشگاهی می توانند با توجه به الزامات این مصوبه و الزامات سند برنامه ریزی مأموریت، برنامه ریزی و بازرگانی دانشگاه و شرایط منطقه، دانشکده مهارت و کارآفرینی ایجاد کنند. در این راستا بر اساس مصوبه شورای دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده های مهارت و کارآفرینی در واحدهای دانشگاهی ایجاد می شود و در این دانشکده، آموزشکده های فنی و حرفه ای سما ادغام و وظایف جدیدی انجام می شود.


بیشتر بخوانید:

از کارشناسان و اساتید برای انتقال مهارت ها به دانش آموزان استفاده کنید

کالج های مهارت و کارآفرینی فرصتی برای تربیت نیروی کار ماهر

آموزش 140 مهارت به دانش آموزان از مهدکودک تا هنرستان

آموزش 510 دانش آموز در 6 واحد آموزش و پرورش سما زابل


آنا در جمع مسئولان و نمایندگان دانشگاه درباره نقش مهم مهارت آموزی در اشتغال فارغ التحصیلان و اقدام دانشگاه آزاد اسلامی در راه اندازی دانشکده های مهارتی و کارآفرینی و آغاز ادغام مدارس بر اساس بخشنامه شهریور 1400 صحبت کرد. آموزش عمومی و مهارت های واحدهای دانشگاهی. فایل “دانش آموز، مهارت، کاربا رسول اسکندری، معاون آموزشی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر و دبیر هیات نظارت و هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر گفت وگو می کنیم.

یک مناسبت خاص با چشم انداز روشن و تولد مدارس کارآفرینی

آنا: بررسی ساختارهای قبلی نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (ادغام آموزشکده های فنی و حرفه ای) و تولد مدارس مهارت و کارآفرینی را چگونه ارزیابی می کنید؟

اسکندری: یکی از مهم ترین مولفه های کشورهای در حال توسعه، گذار از اقتصاد زیرزمینی مبتنی بر منابع به اقتصاد دانش بنیان، با روحیه کارآفرینی و کارآفرینی است و باید گفت که تغییر به هر شکلی ضروری است، تغییر امری روزمره است. . دستیابی به تعالی و پاسخگویی به نیازهای جدید و تغییر بزرگ مستلزم وجود افراد خلاق، مبتکر و مبتکر در همه زمینه ها است.

قبل از طرح ادغام، آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای هاسمو همراه با سایر مراکز آموزش عالی بر آموزش متمرکز بودند، در حالی که در دنیای امروز و نسل‌های جدید دانشگاه‌ها مسئولیت‌های اجتماعی جدیدی از جمله ادغام مؤسسات آموزشی بر عهده دارند. فنی و حرفه ای و تولد دانشکده‌های مهارت و کارآفرینی رویدادی ویژه با چشم‌اندازی روشن است که با برنامه‌ریزی و اجرای صحیح می‌تواند منشأ تحول بزرگی در تربیت نیروی کار ماهر و کارآمد کشور باشد.

آنا: آیا طرح ادغام در واحد بوشهر انجام شده و دانشکده آموزش و کارآفرینی از مهرماه تاکنون هزار و 400 دانشجو جذب کرده است و در حال حاضر چند دانش آموز در مدارس سما مشغول به تحصیل هستند؟

اسکندری: بر اساس دستور ابلاغی، با هماهنگی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر اقدامات لازم انجام شده و روند ادغام ادامه دارد.

در حال حاضر 650 دانشجو در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند مهارت ها و کارآفرینی واحد بوشهر در حال یادگیری است و با ایجاد زمینه های مهارتی جدید شاهد رشد این مجموعه خواهیم بود.

انتقال به دانشگاه کارآفرین

آنا: نظام فنی، حرفه ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی چه اهدافی را دنبال می کند؟

بحران بیکاری در جامعه و نبود نیروی کار توانمند و کارآمد در این صنعت دو موضوع متناقض است که باید با مهارت آموزی و توانمندسازی فارغ التحصیلان برطرف شود.

اسکندری: ایجاد استاندارد آموزشی مبتنی بر شایستگی های حرفه ای، توسعه رشته های مهارت محور در واحدهای دانشگاهی، ایجاد روحیه کارآفرینی در تمامی عرصه های جامعه، مطابق با رویکرد دانشگاهی کارآفرین از مهمترین اهداف این سامانه است. تربیت متخصصان خلاق و ماهر در یک سیستم. جامع و هماهنگ از این رو، توسعه آموزش و مهارت‌های مبتنی بر شایستگی‌های حرفه‌ای و حرکت به سمت دانشگاه کارآفرینی، ایجاد دانشکده‌های مهارتی و کارآفرینی بود. .

آنا: آیا از نظر مهارت و کارآفرینی با سایر ادارات تعهدنامه تهیه کردید؟

اسکندری: جامعه ما به عنوان یک جامعه در حال توسعه، نیازمند رشد و توسعه متوازن و هماهنگ است، بنابراین برای دستیابی به این اهداف و از طریق ارتباط متقابل نیاز به هماهنگی و ارتباط پویا و مؤثر بین دستگاه ها و نهادهای مختلف است. ، دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با برقراری ارتباط و امضای بیش از 35 قرارداد همکاری با دستگاه های مختلف از جمله سازمان فنی و حرفه ای، نیروگاه اتمی بوشهر و منطقه اقتصادی بوشهر. منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی و شرکت بنگاه های صنعتی استانی جهت بهره برداری از ظرفیت های طرفین و دستیابی به اهداف تعیین شده در راه اندازی هنرستان.

آنا: دوره های کوتاه مدت را هم در فعالیت های دانشکده مهارت و کارآفرینی دیدید، این دوره ها به چه معناست و کاری انجام دادید؟

اسکندری: برگزاری دوره های کوتاه مدت چند ساله مشمول برنامه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی. اما رویکردی که باید در گروه آموزش های عمومی و مهارت های مورد نیاز برای گذراندن دوره های کوتاه مدت لحاظ شود مهارت های توسعه مهارت هایی که در کوتاه ترین زمان ممکن برای ایجاد جذابیت لازم به دست می آیند.

یک مناسبت خاص با چشم انداز روشن و تولد مدارس کارآفرینی

با تأکید بر آموزش و دانش در دهه‌های اخیر، شکاف مهارتی در جامعه به ویژه امروزه با گسترش دنیای ارتباطات و اطلاعات و پیچیده‌تر شدن مسائل مربوط به سبک زندگی بیشتر نمایان شده است. بنابراین باید به کسب مهارت های زندگی و کاری مورد توجه قرار گیرد و هنرستان های متوسطه حرفه ای با همین رویکرد عملاً دو تیر نشان می دهند; زیرا این مدارس مهارت های کافی را به کارآموز می آموزند تا پس از فارغ التحصیلی برای خود شغل ایجاد کنند و مشکلات بخش صنعت را حل کنند تا نیروی کار ماهر تربیت کنند.


بیشتر بخوانید:

دبیرستان مهارتی 2 شبستر در انتظار مجوز است

ماموریت های دبیرستان خدمات جهانگردی چیست؟

راه اندازی مدرسه علمی در دستور کار سما بهبهان

اهداف مدرسه مهارت و کارآفرینی چیست؟


از سوی دیگر بحران بیکاری اجتماعی و بحران کمبود نیروی کار ماهر و کارآمد در صنعت دو موضوع متضاد هستند که باید از طریق مهارت آموزی و توانمندسازی فارغ التحصیلان به آن پرداخته شود.

آنا: از مهارت، کارآفرینی و اشتغال سما چه می دانید، چه چیزی مجاز است و چه چیزی مجاز نیست؟

اسکندریمدارس مهارت و کارآفرینی به منظور انطباق بهتر با فرآیندهای مختلف توسعه اقتصادی در سطح محلی، منطقه ای و بین المللی، به جای نقش سنتی آموزش عمومی و تحقیقات کم اشتغال، به نقش فعال حل جامعه نیاز است. رفع مشکلات و نیازها با محیط در تعامل هستند.

مدارس مهارت و کارآفرینی که از چنین رویکردی استفاده می کنند باید کارآفرینانه، ارزش آفرین و ثروت آفرین باشند. البته این نوع تغییر در مسیر فارغ التحصیلی دانشگاه های ایران نیز لازم است. در واقع این دانشکده ها باید با آسیب شناسی وضعیت موجود و شناسایی نقاط ضعف خود در حل مشکلات اجتماعی و صنعتی و تعامل و مشارکت در اشتغال فارغ التحصیلان نقش مؤثرتری در جامعه ایفا کنند. بنابراین انتظار می رود که دانشکده ها بتوانند با تغییر نگرش، تغییرات چشمگیری در تعاملات خود با صنعت و جامعه ایجاد کنند.

مدارس آموزش عالی مسئول برگزاری دوره های کوتاه مدت توسعه مهارت ها

آنا: دبیرستان مدتی در دبیرستان بوده است. آیا رسالت این مدارس با رسالت دانشکده های مهارتی و کارآفرینی در تضاد نیست؟

اسکندریمن به این سوال تا حدودی پاسخ دادم. خیر، اینطور نیست که بین رسالت دانشکده مهارت و کارآفرینی و مدارس آموزش عالی تداخلی وجود داشته باشد. برگزاری دوره های کوتاه مدت مهارت آموزی.

یک مناسبت خاص با چشم انداز روشن و تولد مدارس کارآفرینی

دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر نیز مجوزهای لازم برای راه اندازی هنرستان را اخذ کرده و مکان مناسبی برای فعالیت این هنرستان در نظر گرفته شده است که به زودی شاهد آن خواهیم بود.

به گزارش آنا، «بخشنامه نظام آموزش فنی، حرفه ای و حرفه ای دانشگاه آزاد اسلامی» در تاریخ 12 بهمن 99 طی بخشنامه ای به تصویب شورای گسترش دانشگاه رسید و آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی در دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد. دانشگاه. رویکردهای صلاحیت – مبتنی بر استانداردهای آموزش “، برنامه ریزی برای گسترش انواع “. آموزش فنی و حرفه ای «مهارت‌های مبتنی بر تقاضای بازار کار»، «توسعه رشته‌ها در قالب خوشه‌های حرفه‌ای متناسب با برنامه‌ریزی ملی و استانی»، «تلفیق کارآفرینی در تمامی ابعاد برنامه‌های آموزشی» و «آموزش نظری و عملی برای افزایش ظرفیت» سرمایه‌های انسانی “و او اعدام خواهد شد.

معاون آموزش عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی همچنین اعلام کرد: در راستای اجرای مصوبه شورای دانشگاه، علاوه بر ظرفیت های سایر گروه های دانشگاه، مدارس سما نیز به دانشکده اضافه می شود. مهارت ها و کارآفرینی کارگزاران اصلی اجرای آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی در واحدهای دانشگاهی خواهند بود و هنرستان های متوسطه حرفه ای به زیر گروه دانشکده های مهارتی و کارآفرینی منتقل می شوند.

انتهای پیام/4117/4062/

دکمه بازگشت به بالا