سلامت و دانش

نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قانون شفافیت مسنثنی شدند؟

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس روز گذشته از اصلاح دو نکته در طرح شفافیت قوای سه گانه در این کمیته خبر داد و دستگاه ها و نهادهای دیگر این نهاد با استناد به اصلاحیه طرح شفافیت قوای سه گانه گفتند. (بند 1 آن طرح به کمیته ارجاع شد، جلسه ای با حضور مسئولین دستگاه های اجرایی و کارشناسان مرکز تحقیقات تشکیل شد و این دو نکته با اصلاحاتی به تصویب رسید).
در همین حال، محمدتقی نقدعلی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس گفت: این طرح همچنان در حال بررسی و پیشنهاد نمایندگان مجلس است و هیچ طرحی به تصویب نرسیده است.

نقدعلی

بیشتر بخوانید:

به گفته روح‌الله، عادلانه بودن اصلاحات در دو بند مرجع در طرح‌های شفاف‌سازی قوای سه‌گانه شورا و کمیته امور داخلی اعمال شد. ماده 1 (1) تا (4) بر اساس تصمیم کمیسیون در مواد 1-5 این ماده. تبصره ذیل بند 1 نیز اصلاح شد تا امور طبقه بندی شده توسط نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از شمول مقررات این قانون مستثنی باشد.

نقدعلی بر خلاف این دیدگاه معتقد است که تنها استثنای مسائل امنیتی این سازمان ها همه اطلاعات نیست. گفت و گو با محمدعلی نقدلی، نماینده خمینی و عضو کمیته کشاورزی، آب و منابع طبیعی را بخوانید.

ابر اساس پیشنهاد مجلس، طرح شفافیت سه قوه دستخوش تغییر یا اصلاح شده است، آیا نهادها و سازمان های خاصی از این طرح مستثنی یا مستثنی شده اند؟ جزئیات این طرح را توضیح دهید.
هنوز تغییری ایجاد نشده است، این طرح در مجلس در حال بررسی است. و به طور مداوم بر اساس پیشنهادات نمایندگان در حال تغییر است. اگرچه آدرس های کلی همه موسسات و سازمان ها را پوشش می دهد، پیشنهادات اصلی نمایندگان پارلمان اروپا نمونه هایی عینی از این نهادها را ارائه می دهد. یعنی پیشنهادها اغلب مربوط به نهادها یا تصویب برخی نهادها است، اما اگر نهادی از شفافیت مستثنی شده باشد، نه.

در برخی موارد استثناء، اظهارات مبهم در مورد اطلاعات نظامی بود. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین پیشنهاد کردند که برخی از نهادهای نظامی مخفی بماند. با توجه به ارائه چندین پیشنهاد، این تبصره به کمیسیون ارجاع داده شده است تا چکش و نظرات نمایندگان را در دست بگیرد تا حوزه محرمانگی در سطح مساوی با مسائل امنیتی قرار گیرد و موارد نقض امنیتی لحاظ شود. تحت عنوان شفافیت

یعنی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از شمول این قانون مستثنی نیستند؟
این سازمان ها عموماً استثنا نیستند و جزو استثنائات خاصی هستند. نمایندگان پارلمان اروپا گاهی اوقات پیشنهاد کرده اند که استثنائات برای چنین سازمان هایی فقط باید در مورد مسائل امنیتی اعمال شود و نه در مورد مسائل غیر امنیتی و محرمانه. پیشنهادات نمایندگان گاهی با نظراتی همراه می شد که پس از جمع بندی به کمیسیون ارجاع می شد تا به مجلس نمایندگان ارائه شود.

پس با این تفاسیر طرح اصلاحات و استثنائات شفافیت قوای سه گانه در مجلس تصویب نشده است؟
بله، تاکنون هیچ طرح و اصلاحی تصویب نشده و اتفاق جدیدی نیفتاده است.

تکلیف این طرح شفافیت چه زمانی مشخص و در دستور کار قرار می گیرد و در جلسه علنی مجلس در دستور کار قرار می گیرد؟
سریع! این طرح شفافیت در دست بررسی و در دستور کار قرار دارد. در این مواقع در عرض یکی دو روز پس از ارجاع به کمیته، وارد عرصه عمومی می شود و روال همیشگی خود را طی می کند که در این مرحله طرح در پایان متولد می شود.

آیا به جز برخی سازمان ها اصلاحات یا پیشنهاد دیگری وجود دارد؟
خیر، پیشنهاد دیگری وجود ندارد و در نهایت مقرر شد این کارگروه ظرف یک ماه آینده اصلاحات و پیشنهادات تکمیلی نمایندگان را جمع آوری و طرح نهایی خود را مجدداً به کمیته ارائه کند.

21217

دکمه بازگشت به بالا