خبرهای کلیکسب و کار برتر

فیلم درباره کارآفرینی را در این صفحه مشاهده کنید

اگر شما همواره به فکر ایجاد الگوهای جدیدی برای تولید و عرضه محصول و خدمات خودتان به مصرف کننده باشید، موفق میشوید تا توجه مشتریان را به مزیتهای جدید و کالاهای نوین شرکت خودتان جلب کنید که هم باعث میشود تا مشتریان قبلی خودتان را نگه دارید و بر شهرت کسب و کارتان نیز اضافه کنید. سرمایه گذاران قبل از اینکه روی کسب و کاری سرمایهگذاری کنند؛ با تکیه بر بیزینس پلن، امکان انجام آن کسب و کار را ارزیابی میکنند؛ اما شما حتی اگر به سرمایهگذار هم نیازی نداشته باشید؛ باز هم چند دلیل قانع کننده برای نوشتن طرح کسب و کار برای شما وجود دارد. گاهی اوقات هم بالا بردن قیمت، باعث از دست دادن برخی از مشتریان فعلی میشود و همزمان مشتریان جدیدی را جذب میکند که حاضر هستند پول بیشتری برای محصولات و خدمات شما بپردازند. یا اینکه نمیدانند بازار تا چه حد جوابگوی محصولات آنها است یا اصلاً ارزش واقعی خدماتشان را نمیدانند و یا اینکه می ترسند با افزایش قسمت مشتریان خود را از دست دهند. افزایش فروش می تواند فرآیندی بسیار چالش برانگیز باشد. اگر افزایش قیمتتان بیش از حد باشد مشتریانتان را از دست میدهید و با خطر بسیار زیادی مواجه میشوید. برای مشاهده فیلم می توانید به صفحه فیلم درباره کارآفرینی مراجعه کنید.

بسیاری ازافراد، ارزش کار خود را دست کم میگیرند. این در حالی است که شما رئیس خودتان هستید و بیشتر سرنوشت کسب و کار خود را کنترل می کنید، واقعیت این است که هرگز نمی توانید برای همه چیز آمادگی داشته باشید. با رشد شرکت، شما احتمالا به انواع متفاوتی از تجارب و دانش نیاز پیدا میکنید. به معنای پیدا کردن بازارهای جدید برای همان محصولات و خدمات قبلی و یا نفوذ در بازار موجود سعی کنید تا بر شناخت نیازهای گوشۀ بازار ( Niche Market ) متمرکز شوید، زیرا بر رشد و توسعۀ کسب و کارتان قطعاً تأثیر زیادی میگذارد. موسسه رویش کوثر با مشارکت توسعهی طرحهای اقتصادی نواور و دانش بنیان در بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی با استفاده از فناوری های نوین به دنبال اثرگذاری بر توسعهی اکوسیستم نواوری کشور، افزايش تولیدات مبتنی بر نوآوری و همچنین توسعهی كارآفرينی جامعه ی هدف و حمایت از فعالیت های جمعی با تاکید بر مشارکت در بستر تعاون است.

ترندها، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر مصرف کنندگان نشانگر قدرت پایدار شرکت شما هستند. حتما از اینترنت برای توسعه کمک بگیرید چرا که امروزه اگر شما از آن استفاده نکنید رقبا حتما از مخاطبان اینترنت به نفع خودشان استفاده میکنند. در این مطلب از بلاگ میز به شما روشهایی را ارائه میکنیم تا در رشد و توسعه کسب و کارتان کمک کرده باشیم. مشتریان فعلی، با شما در ارتباط هستند، از قبل شما را میشناسند، و به شما اعتماد میکنند. نتایج این پژوهش میتواند موجب بسط مبانی نظری پژوهشهای گذشته در ارتباط با هزینه بدهی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران شود. به طور کلی توسعه در هر فعالیتی وجود دارد و در بازههای زمانی مختلفی فکر صاحبان و مدیران را به خود مشغول میکند. در هر کسب و کاری، متناسب با فعالیتها و سیاستهای کاری آن، توسعه کسب و کار به گونهای خاص تعریف میشود اما به طور کلی پیشرفت کسب و کار در یکی از معانی زیر خلاصه میشود.

آموزش دیدن مستمر خودتان و کارمندان زیرمجموعهتان، لازمه خیلی مهمی برای رشد و توسعه کسب و کار شماست. چطور میتوانید یک استراتژی برد-برد را تنظیم کنید که هم خودتان از آن سود ببرید و هم آنها؟ شما باید برای مشتری جدید بهترین استراتژیهایی را که مناسب مدل کسبوکارتان هستند و باعث توسعه کسب و کار و سودآوری شما به حداکثر میشود را، انتخاب کنید این یک معامله دو سویه است که از این معامله هم شما و هم مشتریتان سود میبرید. سادهترین راه توسعه کسب و کار شما این است که محصولات یا خدمات بیشتری را به مشتریان فعلی بفروشید. وانگهی نباید تصور شود توسعه فردی یک شبه به دست میآید؛ توسعه فردی فرآیندی است مستمر و همیشگی که برای رسیدن به آن باید برنامهریزی کرد. اگر قیمت را بیشازحد بالا ببرید، همین مشتریان فعلی را هم از دست میدهید و کسبوکارتان با تهدید مواجه خواهد شد. در این برنامهها شما به شخص دیگری اجازه میدهید با پیدا کردن مشتری جدید درصدی از درآمد حاصل از فروش را از آن خود کند. جدای از این، شبکه سازی و ارتباطات با دیگر فعالان صنعتی، خارج از محیط سازمان شما، که در حوزه های کاری و صنعتی مشابه شما عمل می کنند، اتاق های بازرگانی و سایر سازمان هایی که می توانند برای پیشرفت شغلی شما مفید باشند، خالی از لطف نخواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا