خبرهای کلی

توان پاسخگویی اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رویداد برتر

علیرضا خسروی مدیر مشترک فدراسیون های ورزشی در برنامه انگیزه ورزشی رویداد برتر گفت: اساسنامه فعلی فدراسیون های ورزشی از نظر پاسخگویی به روز است.

وی افزود: اساسنامه جدید انجمن ها باعث افزایش تعداد رای دهندگان و سهولت حضور نمایندگان در انجمن ها شده است.
مدیرکل مشترک فدراسیون های ورزشی با بیان اینکه در اساسنامه جدید نمایندگان ورزشی استان ها به صورت مستمر و پیگیر در تصمیم گیری ها و تصمیم گیری ها حضور دارند، گفت:

وی افزود: اصلاح اساسنامه انجمن ها ضروری بود و از سال 92 تصمیم بر این شد که اساسنامه متناسب با نیاز و ورزش جهانی اصلاح شود.

به جایگاه بانوان در ورزش توجه کنید
کیوانی نایب رئیس انجمن تنیس روی میز نیز گفت: در اساسنامه جدید از جایگاه معاونت های ورزشی بانوان که به آن توجه کافی نشده است و جایگاه نایب رئیسی به درستی درک نشده است و زنان در اساسنامه انجمن های ورزشی به طور مشخص تعریف نشده اند. “

وی افزود: در اصلاح اساسنامه انجمن ها باید به ورزش بانوان و وظایف نایب رئیسی توجه شود.
کیوانی گفت که قانون اساسی جدید باید از حقوق زنان حمایت کند.

یک قانون اساسی خوب باید تعادل ایجاد کند
رضا شجیع کارشناس ورزشی نیز گفت: اساسنامه جدید فرصت مناسبی برای ایجاد تعادل در ورزش کشور است.

وی افزود: اساسنامه جدید قویتر از گذشته است و به باشگاه ها توجه شده است.
شجیه با بیان اینکه اساسنامه فعلی ظرفیت مناسبی را برای ورزشکاران فراهم کرده است، گفت: این اساسنامه باعث افزایش حقوق و قدرت ورزشکاران برای انتخاب هیئت شده است.

دکمه بازگشت به بالا